1. 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų Sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape, OL C 73, 2006 3 25, p. 21.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 1998 m. rugsėjo 1 d. Sutartis tarp ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape, OL C 345, 1998 11 13, p. 6.
    2. 2000 m. rugsėjo 14 d. Sutartis tarp ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų, iš dalies keičianti 1998 m. rugsėjo 1 d. Sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape, OL C 362, 2000 12 16, p. 11.
    3. 2004 m. balandžio 29 d. ECB ir 2004 m. gegužės 1 d. euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, iš dalies keičianti 1998 m. rugsėjo 1 d. sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape , OL C 135, 2004 5 13, p. 3.
    4. 2004 m. rugsėjo 16 d. Sutartis tarp ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų, iš dalies keičianti 1998 m. rugsėjo 1 d. Sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape, OL C 281, 2004 11 18, p. 3.