1. EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2006, talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä, EUVL C 73, 25.3.2006, s. 21.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 1 päivänä syyskuuta 1998, talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä, EYVL C 345, 13.11.1998, s. 6.
    2. EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 14 päivänä syyskuuta 2000, jolla muutetaan talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 1 päivänä syyskuuta 1998 tehtyä sopimusta, EYVL C 362, 16.12.2000, s. 11.
    3. EKP:n ja 1 päivänä toukokuuta 2004 euroalueen ulkopuolella olevien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välillä 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehty sopimus, jolla muutetaan 1 päivänä syyskuuta 1998 tehtyä sopimusta talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä, EUVL C 135, 13.5.2004, s. 3.
    4. EKP:n ja euroalueen ulkopuolella olevien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välillä 16 päivänä syyskuuta 2004 tehty sopimus, jolla muutetaan 1 päivänä syyskuuta 1998 tehtyä sopimusta talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä, EUVL C 281, 18.11.2004, s. 3.