Menu

 1. Leping EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, 16. märts 2006, ELT C 73, 25.3.2006, lk 21.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: Leping EKP ja mitte-euroala liikmesriikide keskpankade vahel, millega sätestatakse vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu (EMU) kolmandas etapis, 1.9.1998, EÜT C 345, 13.11.1998, lk 6.
  2. Leping EKP ja mitte-euroala liikmesriikide keskpankade vahel, mis muudab 1. septembri 1998 lepingut, millega sätestati vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, 14.9.2000, EÜT C 362, 16.12.2000, lk 11.
  3. Kokkulepe, 29. aprill 2004, EKP ja 1. mail 2004 euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide keskpankade vahel, mis muudab 1. septembri 1998 kokkulepet, mis sätestab vahetuskursimehhanismi toimimise korra majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, ELT C 135, 13.5.2004, lk 3.
  4. Leping EKP ja euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide keskpankade vahel, 16. september 2004, mis muudab 1. septembri 1998 kokkulepet, millega sätestati vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, ELT C 281, 18.11.2004, lk 3.