1. Aftale af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, EUT C 73 af 25.3.2006, s. 21.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: Aftale af 1. september 1998 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, EFT C 345 af 13.11.1998, s. 6.
    2. Aftale af 14. september 2000 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 1. september 1998 om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, EFT C 362 af 16.12.2000, s. 11.
    3. Aftale af 29. april 2004 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet den 1. maj 2004 om ændring af aftalen af 1. september 1998 om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, EUT C 135 af 13.5.2004, s. 3.
    4. Aftale af 16. september 2004 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 1. september 1998 om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, EUT C 281 af 18.11.2004, s. 3.