1. Dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie, Úř. věst. C 73, 25. 3. 2006, s. 21.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Dohoda ze dne 1. září 1998 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států vně eurozóny o pracovních postupech pro mechanismus směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie, Úř. věst. C 345, 13. 11. 1998, s. 6.
    2. Dohoda ze dne 14. září 2000 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států vně eurozóny, kterou se mění dohoda ze dne 1. září 1998 o pracovních postupech pro mechanismus směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie, Úř. věst. C 362, 16. 12. 2000, s. 11.
    3. Dohoda ze dne 29. dubna 2004 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států nacházejích se k 1. květnu 2004 vně eurozóny, kterou se mění dohoda ze dne 1. září 1998 o pracovních postupech pro mechanismus směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie, Úř. věst. C 135, 13. 5. 2004, s. 3.
    4. Dohoda ze dne 16. září 2004 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států nacházejících se vně eurozóny, kterou se mění dohoda ze dne 1. září 1998 o pracovních postupech pro mechanismus směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie, Úř. věst. C 281, 18. 11. 2004, s. 3.