CON/2006/13

  1. Stanovisko k časovému rozsahu zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HISC)  (CON/2006/13), Úř. věst. C 55, 7. 3. 2006, s. 63.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o časový rozsah zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (KOM(2005) 539)