CON/2006/12

  1. Stanovisko k revízii programu zasielania údajov národných účtov v rámci ESA 95 (CON/2006/12), Ú. v. EÚ C 55, 7. 3. 2006, s. 61.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o zasielanie údajov národných účtov (KOM(2005) 653)