CON/2006/12

  1. Advies inzake de herziening van het ESR95-programma wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft (CON/2006/12), PB C 55 van 7.3.2006, blz. 61.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad, wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft (COM(2005) 653)