CON/2006/12

  1. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-programm ta' trasmissjoni ESA95 tad-data tal-kontijiet nazzjonali  (CON/2006/12), ĠU C 55, 7.3.2006, pġ. 61.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 dwar it-trasmissjoni tad-data tal-kontijiet nazzjonali (KUMM(2005) 653)