CON/2006/12

  1. Atzinums par EKS 95 nacionālo kontu datu nosūtīšanas programmmas pārskatīšanu (CON/2006/12), OV C 55, 7.3.2006, 61. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz nacionālo kontu datu nosūtīšanu (COM(2005) 653)