CON/2006/12

  1. Vélemény a nemzeti számlákkal kapcsolatos ESA 95 adatszolgáltatási program módosításáról (CON/2006/12), HL C 55., 2006.3.7., 61. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendelet iránt (COM(2005) 653)