CON/2006/12

  1. Arvamus riigi arvepidamisandmete ESA95 edastamise kava muutmise kohta  (CON/2006/12), ELT C 55, 7.3.2006, lk 61.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2223/96 komisjonile rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamise suhtes (COM(2005) 653)