CON/2006/12

  1. Udtalelse om ændring af indberetningsprogrammet for nationalregnskabsdata i ENS 95  (CON/2006/12), EUT C 55 af 7.3.2006, s. 61.

      Læs mere

       
      Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår indberetning af nationalregnskabsdata (KOM(2005) 653)