CON/2006/12

  1. Stanovisko ke změně programu předávání údajů z národních účtů v rámci ESA95  (CON/2006/12), Úř. věst. C 55, 7. 3. 2006, s. 61.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o předávání údajů z národních účtů (KOM(2005) 653)