CON/2006/14

  1. Opinia w sprawie powołania członka Zarządu EBC (CON/2006/14), Dz.U. C 58 z 10.3.2006, str. 12.

      Dodatkowe informacje

       
      Zalecenie Rady z dnia 14 lutego 2006 r. dotyczące mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego