CON/2006/14

Opinjoni dwar il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2006/14), ĠU C 58, 10.3.2006, pġ. 12,cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . sk . sl . sv