Menu

CON/2006/14

  1. Nuomonė dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2006/14), OL C 58, 2006 3 10, p. 12.

      Papildoma informacija

       
      2006 m. vasario 14 d. Tarybos rekomendacija dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo