CON/2006/14

  1. Stanovisko ke jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2006/14), Úř. věst. C 58, 10. 3. 2006, s. 12.

      Dodatečné informace

       
      Doporučení Rady ze dne 14. února 2006 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky