Menu

2005

31/12/2005
Yttrande om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (CON/2005/56), EUT C 336, 31.12.2005, s. 109.Ytterligare information
30/12/2005
Yttrande om de standarder för redovisning och finansiell rapportering som Národná banka Slovenska skall tillämpa  (CON/2005/61), Slovakien, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Yttrande om ändringar av stadgan för Lietuvos bankas som förberedelse för eurons införande (CON/2005/60), Litauen, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Yttrande om ändring av lagen om Eesti Pank som förberedelse för införandet av euron (CON/2005/59), Estland, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
ECB:s riktlinje av den 15 december 2005 om ändring av riktlinje ECB/2000/1 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna (ECB/2005/15), EUT L 345, 28.12.2005, s. 33.
23/12/2005
Opinion on a revised proposal on changes to the Banca d’Italia’s structure and internal governance resulting from a law on the protection of savings (CON/2005/58), Italien, 23.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
ECB:s beslut av den 9 december 2005 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2006 (ECB/2005/14), EUT L 333, 20.12.2005, s. 55.
20/12/2005
Yttrande om förlängning av tidsfristerna för införlivande och tillämpning av direktiv 2004/39/EG om marknaderna för finansiella instrument (CON/2005/53), EUT C 323, 20.12.2005, s. 31.Ytterligare information
16/12/2005
Yttrande om redenominering av börsnoterade aktiebolags och andra aktiebolags kapital och om införande av aktier utan nominellt värde som ett resultat av eurons införande (CON/2005/57), Slovenien, 16.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Yttrande om ett system för införande av euron i de medlemsstater som ännu inte har infört euron (CON/2005/51), EUT C 316, 13.12.2005, s. 25.Ytterligare information
12/12/2005
Yttrande om ändringar i statens system för förvaltning av statskassan  (CON/2005/55), Slovakien, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Yttrande om ändringar i lagen om Sveriges riksbank (CON/2005/54), Sverige, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
05/12/2005
Yttrande om Magyar Nemzeti Banks statistikrapporteringskrav avseende nya typer av uppgifter  (CON/2005/52), Ungern, 5.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Yttrande om en sänkning av de kommersiella bankernas årliga bidrag till fonden för inlåningsskydd och om monetär finansiering (CON/2005/50), Slovakien, 1.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Yttrande om statistikrapporteringskrav för banker och utländska bankfilialer  (CON/2005/49), Tjeckien, 30.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
ECB:s beslut av den 17 november 2005 om ändring av beslut ECB/2002/11 om ECB:s årsbokslut (ECB/2005/12), EUT L 311, 26.11.2005, s. 43.
26/11/2005
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 17 november 2005 om fördelning av ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp till de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (ECB/2005/11), EUT L 311, 26.11.2005, s. 41.
18/11/2005
Yttrande om räntekostnadsersättning som utbetalas av Sveriges riksbank till företag som avskiljer och lagrar kontanter (CON/2005/48), Sverige, 18.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
16/11/2005
Yttrande om Národná banka Slovenskas uteslutande från juridiska personers straffrättsliga ansvar  (CON/2005/47), Slovakien, 16.11.2005.
16/11/2005
Yttrande om utbyte av enskilda statistikuppgifter mellan Česká národní banka och Český statistický úřad (Statistikkontor) för statistiska ändamål (CON/2005/46), Tjeckien, 16.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
ECB:s rekommendation av den 26 oktober 2005 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2005/10), EUT C 277, 10.11.2005, s. 30.
04/11/2005
Yttrande om statistikrapporteringskrav för vissa finansinstitut inklusive försäkringsföretag och pensionsfonder (CON/2005/45), Tjeckien, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Yttrande om ändringar i regelverket för utländsk valuta (CON/2005/44), Polen, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Yttrande om avskaffandet av innehavarpapper och om modernisering av det rättsliga ramverket för företagsvärdepapper (CON/2005/43), Belgien, 3.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Yttrande om kraven på material, teknik, säkerhet och kontinuitetsskydd för clearingtransaktioner (CON/2005/42), Ungern, 1.11.2005.
01/11/2005
Yttrande om tillsynen av betalningssystem för små belopp  (CON/2005/41), Italien, 1.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Yttrande om genomförandet av regler om överföring av äganderätten till finansiella instrument (CON/2005/40), Frankrike, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Yttrande om ett reviderat förslag till fullständig integration av tillsynen över den finansiella marknaden med Česká národní banka som enda tillsynsmyndighet (CON/2005/39), Tjeckien, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Yttrande om Lietuvos bankas rätt att ge ut sedlar och mynt när euron antas och om dess ordförandes personliga oberoende  (CON/2005/38), Litauen, 26.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Yttrande om ändrade rapporteringskrav för gränsöverskridande betalningar (CON/2005/37), Tyskland, 21.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Yttrande om modernisering av insolvensreglerna genom införandet av nya medel för att lösa insolvensfall samt att stärka borgenärernas rättigheter (CON/2005/36), Tjeckien, 18.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Yttrande om de gemensamma indexreferensperioderna för det harmoniserade indexet över konsumentpriser (HIKP) (CON/2005/33), EUT C 254, 14.10.2005, s. 4.Ytterligare information
10/10/2005
Yttrande om ändringar i Central Bank of Cyprus kassakravssystem (CON/2005/35), Cypern, 10.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Yttrande om ändringar i Banca d'Italias struktur och interna styre föranledda av en lag om skydd för sparande  (CON/2005/34), Italien, 6.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Yttrande om Lietuvos bankas krav på statistikrapportering avseende betalningsinstrument (CON/2005/32), Litauen, 15.9.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Yttrande om införandet av ett system för direktrapportering för betalningsbalanser och statistiken över utlandsställningen (CON/2005/31), Belgien, 29.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Yttrande om bestämmelserna för inbetalning av Banco de Españas vinster till statskassan (CON/2005/30), Spanien, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Yttrande om finansiering genom Oesterreichische Nationalbank av Österrikes bidrag till IMF:s fond för låginkomstländer som drabbats av naturkatastrofer  (CON/2005/29), Österrike, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Yttrande om ändringar i lagen om genomförande av direktiv 98/26/EC om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (direktivet om slutgiltig avveckling) (CON/2005/28), Cypern, 10.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Yttrande om samarbete mellan De Nederlandsche Bank och Centraal Bureau voor de Statistiek om ECB:s krav på statistikrapportering (CON/2005/27), Nederländerna, 9.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Yttrande om Národná banka Slovenskas uppgift i samband med den integrerade övervakningen av hela den finansiella markanden och om ändringar av dess stadgar (CON/2005/26), Slovakien, 4.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Yttrande om regleringen av lobbying, inklusive lobbyverksamhet i samband med Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slovakien, 3.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Yttrande om reorganisationen av övervakningen av den finansiella marknaden och om tillsynen över betalnings-och värdepappersavvecklingssystem (CON/2005/24), Tjeckien, 15.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Yttrande om rapporteringen av gränsöverskridande tjänster för statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen (CON/2005/23), Österrike, 11.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Yttrande över två förslag till rådsbeslut om handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles) (CON/2005/22), EUT C 161, 1.7.2005, s. 11.Ytterligare information
22/06/2005
ECB:s rekommendation av den 20 maj 2005 till Europeiska unionens råd om en extern revisor för De Nederlandsche Bank (ECB/2005/9), EUT C 151, 22.6.2005, s. 29.
21/06/2005
Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen  EUT L 157, 21.6.2005, s. 203.
14/06/2005
Yttrande om den rättsliga ramen för eurons införande (CON/2005/21), Litauen, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Yttrande om ändringar av Latvijas Bankas stadgar  (CON/2005/20), Lettland, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Yttrande om förstärkningen av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken för att spegla förändringar i genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten (CON/2005/18), EUT C 144, 14.6.2005, s. 17.Ytterligare information
14/06/2005
Yttrande om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott för att spegla ändringar i genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten (CON/2005/17), EUT C 144, 14.6.2005, s. 16.Ytterligare information
14/06/2005
Yttrande om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (CON/2005/16), EUT C 144, 14.6.2005, s. 14.Ytterligare information
07/06/2005
Yttrande om tekniska uppgifter och andra skyldigheter relaterade till skyddet av lagliga betalningmedel mot förfalskning (CON/2005/19), Ungern, 7.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Yttrande om fördelningen av driftskostnaderna för ett bankkortssystem mellan banker, konsumenter och återförsäljare (CON/2005/15), Danmark, 31.5.2005.
31/05/2005
Yttrande om kassakrav (CON/2005/14), Ungern, 31.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Yttrande om monetära finansinstituts rapportering av månadsvisa balansräkningar (CON/2005/13), Cypern, 30.5.2005.
25/05/2005
Yttrande om ställande av finansiell säkerhet (CON/2005/12), Luxemburg, 25.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Yttrande om kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott  (CON/2005/11), EUT C 116, 18.5.2005, s. 11.Ytterligare information
02/05/2005
ECB:s riktlinje av den 3 februari 2005 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2005/2), EUT L 111, 2.5.2005, s. 1.
29/04/2005
ECB:s riktlinje av den 11 mars 2005 om ändring av riktlinje ECB/2000/1 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna (ECB/2005/6), EUT L 109, 29.4.2005, s. 107.
29/04/2005
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 17 februari 2005 om ECB:s krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2005/5), EUT L 109, 29.4.2005, s. 81.
29/04/2005
ECB:s riktlinje av den 15 februari 2005 om ändring av riktlinje ECB/2003/2 om vissa av ECB:s krav på statistikrapportering och om förfarandena för de nationella centralbankernas rapportering av penningmängds- och bankstatistik (ECB/2005/4), EUT L 109, 29.4.2005, s. 6.
28/04/2005
Yttrande om Magyar Nemzeti Banks statistikrapporteringskrav avseende transaktionskoder för betalningar (CON/2005/10), Ungern, 28.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
ECB:s rekommendation av den 7 april 2005 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2005/8), EUT C 91, 15.4.2005, s. 5.
15/04/2005
ECB:s rekommendation av den 7 april 2005 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece (ECB/2005/7), EUT C 91, 15.4.2005, s. 4.
15/04/2005
Yttrande om bestämmelser om tillsynen av institut för värdepappersavveckling och likställda institut (CON/2005/9), Belgien, 15.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
Yttrande om Haagkonventionen om finansiella instrument som förvaltas av en förmedlare (CON/2005/7), EUT C 81, 2.4.2005, s. 10.Ytterligare information
01/04/2005
Yttrande om kassakrav för kooperativa lånekassor (kredito unija) (CON/2005/8), Litauen, 1.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Yttrande om utnämningen av en ledamot av ECB:s direktion (CON/2005/6), EUT C 75, 24.3.2005, s. 14.Ytterligare information
02/03/2005
Yttrande om regelverket som styr kapitalkraven för kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2005/4), EUT C 52, 2.3.2005, s. 37.
28/02/2005
Yttrande om Central Bank of Maltas statistikkrav för kreditinstitut (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
26/02/2005
ECB:s rekommendation av den 11 februari 2005 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de Portugal (ECB/2005/3), EUT C 50, 26.2.2005, s. 6.
17/02/2005
Yttrande om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt, inbegripet finansiering av terrorism (CON/2005/2), EUT C 40, 17.2.2005, s. 9.Ytterligare information
17/02/2005
Inofficiell konsoliderad text [3 a) - c)] sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 17.2.2005.
09/02/2005
Yttrande om kontanthantering och kontantdistribution (CON/2005/3), Ungern, 9.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
ECB:s riktlinje av den 21 januari 2005 om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2005/1), EUT L 30, 3.2.2005, s. 21.
03/02/2005
Yttrande om Banca d’Italias beviljande av kreditlimiter till Libanon (CON/2005/1), Italien, 3.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language