2005

31/12/2005
Mnenje o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev (CON/2005/56), UL C 336, 31. 12. 2005, str. 109.Dodatne informacije
30/12/2005
Mnenje o računovodskih standardih in standardih finančnega poročanja, ki jih uporablja centralna banka Národná banka Slovenska (CON/2005/61), Slovaška, 30. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Lietuvos bankas v pripravi na sprejetje eura (CON/2005/60), Litva, 30. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Eesti Pank v pripravi na sprejetje eura (CON/2005/59), Estonija, 30. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
Smernica ECB z dne 15. decembra 2005 o spremembi Smernice ECB/2000/1 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve ECB (ECB/2005/15), UL L 345, 28. 12. 2005, str. 33.
23/12/2005
Mnenje o revidiranem predlogu sprememb v strukturi in notranjem upravljanju centralne banke Banca d’Italia zaradi zakona o varstvu prihrankov (CON/2005/58), Italija, 23. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
Odločba ECB z dne 9. decembra 2005 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2006 (ECB/2005/14), UL L 333, 20. 12. 2005, str. 55.
20/12/2005
Mnenje o podaljšanju rokov za prenos v nacionalno zakonodajo in za izvedbo Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov (CON/2005/53), UL C 323, 20. 12. 2005, str. 31.Dodatne informacije
16/12/2005
Mnenje o redenominaciji kapitala delniških družb in družb z omejeno odgovornostjo ter o uvedbi kosovnih delnic zaradi uvedbe eura (CON/2005/57), Slovenija, 16. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
13/12/2005
Mnenje o ureditvi za uvedbo eura v državah članicah, ki še niso sprejele eura (CON/2005/51), UL C 316, 13. 12. 2005, str. 25.Dodatne informacije
12/12/2005
Mnenje o spremembah sistema državne zakladnice (CON/2005/55), Slovaška, 12. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Sveriges Riksbank (CON/2005/54), Švedska, 12. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Mnenje o zahtevah centralne banke Magyar Nemzeti Bank za statistično poročanje glede novih vrst podatkov (CON/2005/52), Madžarska, 5. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Mnenje o zmanjšanju letnih prispevkov poslovnih bank v sklad za zajamčene vloge in o denarnem financiranju (CON/2005/50), Slovaška, 1. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Mnenje o zahtevah za statistično poročanje bank in podružnic tujih bank (CON/2005/49), Češka, 30. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
Sklep ECB z dne 17. novembra 2005 o spremembah Sklepa ECB/2002/11 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2005/12), UL L 311, 26. 11. 2005, str. 43.
26/11/2005
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 17. novembra 2005 o razdelitvi prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku med nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic (ECB/2005/11), UL L 311, 26. 11. 2005, str. 41.
18/11/2005
Mnenje o nadomestilu stroškov obresti, ki ga centralna banka Sveriges Riksbank plačuje podjetjem, ki ločujejo in hranijo gotovino (CON/2005/48), Švedska, 18. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Mnenje o izvzetju centralne banke Národná banka Slovenska od kazenske odgovornosti pravnih oseb (CON/2005/47), Slovaška, 16. 11. 2005.
16/11/2005
Mnenje o izmenjavi posameznih statističnih podatkov med centralno banko Česká národní banka in statističnim uradom Český statistický úřad v statistične namene (CON/2005/46), Češka, 16. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
Priporočilo ECB z dne 26. oktobra 2005 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2005/10), UL C 277, 10. 11. 2005, str. 30.
04/11/2005
Mnenje o zahtevah za statistično poročanje za nekatere finančne institucije, vključno z zavarovalnimi družbami in pokojninskimi skladi (CON/2005/45), Češka, 4. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Mnenje o spremembah pravnega okvira za devizno poslovanje (CON/2005/44), Poljska, 4. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Mnenje o odpravi prinosniških vrednostnih papirjev in o posodobitvi pravnega okvirja za korporacijske vrednostne papirje (CON/2005/43), Belgija, 3. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Mnenje o materialnih, tehničnih in varnostnih zahtevah ter zahtevah glede neprekinjenosti poslovanja v zvezi s klirinškimi transakcijami (CON/2005/42), Madžarska, 1. 11. 2005.
01/11/2005
Mnenje o pregledu nad delovanjem sistemov plačil nizkih vrednosti (CON/2005/41), Italija, 1. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Mnenje o izvedbi pravil glede prenosa imetništva nad finančnimi instrumenti (CON/2005/40), Francija, 28. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Mnenje o spremenjenem predlogu za celostno združitev nadzora nad finančnim trgom s centralno banko Česká národní banka kot edinim nadzornim organom (CON/2005/39), Češka, 28. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Mnenje o pravici centralne banke Lietuvos bankas do izdajanja bankovcev in kovancev po sprejemu eura ter o osebni neodvisnosti njenega guvernerja (CON/2005/38), Litva, 26. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Mnenje o spremembah obveznosti poročanja za čezmejna plačila (CON/2005/37), Nemčija, 21. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Mnenje o posodobitvi insolvenčnega okvira, s katero se uvajajo novi načini reševanja insolventnosti in krepijo pravice upnikov (CON/2005/36), Češka, 18. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Mnenje o skupnih indeksnih referenčnih obdobjih za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2005/33), UL C 254, 14. 10. 2005, str. 4.Dodatne informacije
10/10/2005
Mnenje o spremembah ureditve obveznih rezerv centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2005/35), Ciper, 10. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Mnenje o spremembah v strukturi in notranjem upravljanju centralne banke Banca d’Italia zaradi zakona o varstvu prihrankov (CON/2005/34), Italija, 6. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Mnenje o zahtevah centralne banke Lietuvos bankas za statistično poročanje glede plačilnih instrumentov (CON/2005/32), Litva, 15. 9. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Mnenje o uvedbi sistema neposrednega poročanja za statistiko plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb (CON/2005/31), Belgija, 29. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Mnenje o pravilih za plačilo dobička centralne banke Banco de España v državno blagajno  (CON/2005/30), Španija, 11. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Mnenje o financiranju s strani centralne banke Oesterreichische Nationalbank prispevka Avstrije v skrbniški sklad MDS za države z nizkim dohodkom, ki jih prizadenejo naravne nesreče (CON/2005/29), Avstrija, 11. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Mnenje o spremembah zakona o izvedbi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (Direktiva o dokončnosti poravnave) (CON/2005/28), Ciper, 10. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Mnenje o sodelovanju med centralno banko De Nederlandsche Bank in centralnim statističnim uradom (Centraal Bureau voor de Statistiek) v zvezi z zahtevami ECB glede statističnega poročanja (CON/2005/27), Nizozemska, 9. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Mnenje o nalogi centralne banke Národná banka Slovenska (NBS) v zvezi z enotnim nadzorom nad celotnim finančnim trgom in o spremembah zakona o NBS (CON/2005/26), Slovaška, 4. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Mnenje o ureditvi lobiranja, vključno z dejavnostmi lobiranja v zvezi s centralno banko Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slovaška, 3. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Mnenje o reorganizaciji nadzora finančnega trga ter o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov in sistemov za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji (CON/2005/24), Češka, 15. 7. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Mnenje o poročanju čezmejnih storitev za statistiko plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb (CON/2005/23), Avstrija, 11. 7. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Mnenje o podaljšanju programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program "Pericles") (CON/2005/22), UL C 161, 1. 7. 2005, str. 11.Dodatne informacije
22/06/2005
Priporočilo ECB z dne 20. maja 2005 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank (ECB/2005/9), UL C 151, 22. 6. 2005, str. 29.
21/06/2005
Akt o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija  UL L 157, 21. 6. 2005, str. 203.
14/06/2005
Mnenje v zvezi s pravnim okvirom za sprejetje eura (CON/2005/21), Litva, 14. 6. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Mnenje o spremembi statuta Banke Latvije  (CON/2005/20), Latvija, 14. 6. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Mnenje v zvezi z okrepitvijo nadzora nad proračunskim stanjem ter nadzorom in usklajevanjem gospodarskih politik z namenom odraziti spremembe pri izvajanju Pakta o stabilnosti in rasti (CON/2005/18), UL C 144, 14. 6. 2005, str. 17.Dodatne informacije
14/06/2005
Mnenje o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem z namenom odraziti spremembe pri izvajanju Pakta o stabilnosti in rasti (CON/2005/17), UL C 144, 14. 6. 2005, str. 16.Dodatne informacije
14/06/2005
Mnenje v zvezi s statističnimi podatki Skupnosti o strukturi in dejavnostih tujih povezanih podjetij (CON/2005/16), UL C 144, 14. 6. 2005, str. 14.Dodatne informacije
07/06/2005
Mnenje o tehničnih nalogah in drugih dolžnostih, povezanih z zaščito zakonitega plačilnega sredstva proti ponarejanju (CON/2005/19), Madžarska, 7. 6. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Mnenje o porazdelitvi stroškov delovanja sistema debetnih kartic med bankami, potrošniki in trgovci na drobno (CON/2005/15), Danska, 31. 5. 2005.
31/05/2005
Mnenje o zahtevah za obvezne rezerve (CON/2005/14), Madžarska, 31. 5. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Mnenje o poročanju denarnih finančnih institucij o njihovih mesečnih bilancah stanja (CON/2005/13), Ciper, 30. 5. 2005.
25/05/2005
Mnenje o dogovorih o finančnem zavarovanju (CON/2005/12), Luksemburg, 25. 5. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Mnenje o kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (CON/2005/11), UL C 116, 18. 5. 2005, str. 11.Dodatne informacije
02/05/2005
SMERNICA ECB z dne 3. februarja 2005 o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (ECB/2005/2), UL L 111, 2. 5. 2005, str. 1.
29/04/2005
Smernica ECB z dne 11. marca 2005 o spremembi Smernice ECB/2000/1 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve ECB (ECB/2005/6), UL L 109, 29. 4. 2005, str. 107.
29/04/2005
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 17. februarja 2005 o zahtevah ECB za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ (ECB/2005/5), UL L 109, 29. 4. 2005, str. 81.
29/04/2005
Smernica ECB z dne 15. februarja 2005 o spremembah Smernice ECB/2003/2 o nekaterih zahtevah ECB za statistično poročanje ter postopkih poročanja statističnih informacij nacionalnih centralnih bank s področja denarne in bančne statistike (ECB/2005/4), UL L 109, 29. 4. 2005, str. 6.
28/04/2005
Mnenje o zahtevah centralne banke Magyar Nemzeti Bank za statistično poročanje glede transakcijskih kod za plačila  (CON/2005/10), Madžarska, 28. 4. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
Priporočilo ECB z dne 7. aprila 2005 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2005/8), UL C 91, 15. 4. 2005, str. 5.
15/04/2005
Priporočilo ECB z dne 7. aprila 2005 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Bank of Greece (ECB/2005/7), UL C 91, 15. 4. 2005, str. 4.
15/04/2005
Mnenje o pravilih v zvezi z bonitetnim nadzorom institucij za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji in asimiliranih institucij (CON/2005/9), Belgija, 15. 4. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
Mnenje o Haaški konvenciji o vrednostnih papirjih, ki se nahajajo pri posredniku (CON/2005/7), UL C 81, 2. 4. 2005, str. 10.
01/04/2005
Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv kreditnih zadrug (kredito unija) (CON/2005/8), Litva, 1. 4. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Mnenje o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2005/6), UL C 75, 24. 3. 2005, str. 14.Dodatne informacije
02/03/2005
Mnenje o okvirju kapitalske ustreznosti za kreditne institucije in investicijske družbe (CON/2005/4), UL C 52, 2. 3. 2005, str. 37.
28/02/2005
Mnenje o zahtevah Centralne banke Malte za statistično poročanje kreditnih institucij (CON/2005/5), Malta, 28. 2. 2005.
26/02/2005
Priporočilo ECB z dne 11. februarja 2005 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banco de Portugal (ECB/2005/3), UL C 50, 26. 2. 2005, str. 6.
17/02/2005
Mnenje o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (CON/2005/2), UL C 40, 17. 2. 2005, str. 9.Dodatne informacije
09/02/2005
Mnenje o procesiranju in distribuciji gotovine (CON/2005/3), Madžarska, 9. 2. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
Smernica ECB z dne 21. januarja 2005 o spremembah Smernice ECB/2001/3 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2005/1), UL L 30, 3. 2. 2005, str. 21.
03/02/2005
Mnenje o odobravanju kreditnih linij s strani centralne banke Banka d'Italia za Libanon (CON/2005/1), Italija, 3. 2. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language