2005

30/12/2005
Aviz cu privire la standardele de raportare contabile şi financiare care trebuie utilizate de către Narodna Banka Slovenska (CON/2005/61), Slovacia, 30.12.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Aviz cu privire la modificarea statutului Lietuvos bankas în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2005/60), Lituania, 30.12.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Aviz cu privire la modificarea statutului Eesti Pank în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2005/59), Estonia, 30.12.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2005
Aviz cu privire la propunerea revizuită de modificare a structurii şi conducerii interne a Banca d’Italia ca urmare a legii privind protecţia economiilor (CON/2005/58), Italia, 23.12.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2005
Aviz cu privire la redenominarea capitalului societăţilor comerciale pe acţiuni sau cu răspundere limitată şi la introducerea acţiunilor fără valoare nominală ca rezultat al introducerii euro (CON/2005/57), Slovenia, 16.12.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Aviz cu privire la modificările sistemului trezoreriei naţionale (CON/2005/55), Slovacia, 12.12.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Aviz cu privire la modificarea statutului Sveriges Riksbank (CON/2005/54), Suedia, 12.12.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică ale Magyar Nemzeti Bank refitoare la noile tipuri de date (CON/2005/52), Ungaria, 5.12.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Aviz cu privire la diminuarea contribuţiei anuale a băncilor comerciale la Fondul de Garantare a Depozitelor şi cu privire la finanţarea monetară (CON/2005/50), Slovacia, 1.12.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică pentru bănci şi pentru sucursalele băncilor străine (CON/2005/49), Cehia, 30.11.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 17 noiembrie 2005 privind distribuția către băncile centrale naționale ale statelor membre participante a venitului BCE rezultat din bancnotele euro în circulație  (BCE/2005/11), JO L 311, 26.11.2005, p. 41
18/11/2005
Aviz cu privire la remunerarea de către Sveriges Riksbank a costurilor cu dobânda ale societăţilor care separă şi depozitează numerarul  (CON/2005/48), Suedia, 18.11.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Aviz cu privire la excluderea Národná banka Slovenska din rândul persoanelor juridice care răspund penal (CON/2005/47), Slovacia, 16.11.2005
16/11/2005
Aviz cu privire la schimbul de date statistice individuale între Česká národní banka şi Český statistický úřad (Biroul Statistic) în scopuri statistice (CON/2005/46), Cehia, 16.11.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică pentru anumite instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare şi fonduri de pensii (CON/2005/45), Cehia, 4.11.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Aviz cu privire la modificările cadrului juridic privind valuta (CON/2005/44), Polonia, 4.11.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Aviz cu privire la eliminarea titlurilor la purtător şi cu privire la modernizarea cadrului juridic referitor la titlurile corporative (CON/2005/43), Belgia, 3.11.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Aviz cu privire la cerinţele materiale, tehnice, de securitate şi de continuare a activităţii pentru tranzacţiile de compensare (CON/2005/42), Ungaria, 1.11.2005
01/11/2005
Aviz cu privire la supravegherea sistemelor de plăţi de mică valoare  (CON/2005/41), Italia, 1.11.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Aviz cu privire la punerea în aplicare a normelor privind transferul proprietăţii asupra instrumentelor financiare (CON/2005/40), Franţa, 28.10.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Aviz cu privire la propunerea revizuită de integrare completă a supravegherii pieţei financiare, autoritatea unică de supraveghere fiind Česká národní banka  (CON/2005/39), Cehia, 28.10.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Aviz cu privire la dreptul Lietuvos bankas de a emite bancnote şi monede metalice la adoptarea euro şi cu privire la independenţa personală a guvernatorului acesteia (CON/2005/38), Lituania, 26.10.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Aviz cu privire la modificarea obligaţiilor de raportare în privinţa plăţilor transfrontaliere (CON/2005/37), Germania, 21.10.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Aviz cu privire la modernizarea cadrului insolvenţei prin introducerea unor noi modalităţi de soluţionare a insolvenţei şi de consolidare a drepturilor creditorilor (CON/2005/36), Cehia, 18.10.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2005
Aviz cu privire la modificarea regimului rezervelor minime obligatorii aplicat de Central Bank of Cyprus (CON/2005/35), Cipru, 10.10.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Aviz cu privire la modificarea structurii şi conducerii interne a Banca d’Italia ca urmare a legii privind protecţia economiilor (CON/2005/34), Italia, 6.10.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică ale Lietuvos bankas' privind instrumentele de plată (CON/2005/32), Lituania, 15.9.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Aviz cu privire la introducerea unui sistem de raportare directă pentru statisticile referitoare la balanţa de plăţi şi la poziţiile investiţionale internaţionale (CON/2005/31), Belgia, 29.8.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Aviz cu privire la regulile de plată a profiturilor Banco de España către Trezorerie (CON/2005/30), Spania, 11.8.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Aviz cu privire la finanţarea de către Oesterreichische Nationalbank a contribuţiei Austriei la fondul fiduciar al FMI pentru ţările cu venit scăzut afectate de dezastre naturale (CON/2005/29), Austria, 11.8.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Aviz cu privire la modificările legii privind transpunerea Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării (Settlement Finality Directive) (CON/2005/28), Cipru, 10.8.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Aviz cu privire la cooperarea dintre De Nederlandsche Bank şi Centraal Bureau voor de Statistiek referitoare la cerinţele de raportare statistică ale BCE (CON/2005/27), Ţările de Jos, 9.8.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Aviz cu privire la misiunea Národná banka Slovenska de supraveghere integrată a pieţei financiare în ansamblul său şi cu privire la modificarea statutului acesteia  (CON/2005/26), Slovacia, 4.8.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Aviz cu privire la reglementarea practicilor de lobby, inclusiv a activităţilor de lobby pe lângă Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slovacia, 3.8.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Aviz cu privire la reorganizarea supravegherii pieţei financiare şi monitorizarea sistemelor de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (CON/2005/24), Cehia, 15.7.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Aviz cu privire la raportarea serviciilor transfrontaliere pentru statisticile referitoare la balanţa de plăţi şi la poziţiile investiţionale internaţionale (CON/2005/23), Austria, 11.7.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2005
Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană JO L 157, 21.6.2005, p. 203
14/06/2005
Aviz cu privire la cadrul juridic privind adoptarea euro (CON/2005/21), Lituania, 14.6.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Aviz cu privire la modificarea statutului Latvijas Banka (CON/2005/20), Letonia, 14.6.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2005
Aviz cu privire la sarcinile tehnice şi la alte îndatoriri legate de protecţia mijloacelor legale de plată împotriva falsificării (CON/2005/19), Ungaria, 7.6.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Aviz cu privire la repartizarea costurilor de operare a sistemului de carduri de debit între bănci, consumatori şi comercianţii cu amănuntul (CON/2005/15), Danemarca, 31.5.2005
31/05/2005
Aviz cu privire la regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2005/14), Ungaria, 31.5.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Aviz cu privire la raportarea de către instituţiile financiare monetare a bilanţurilor financiare lunare (CON/2005/13), Cipru, 30.5.2005
25/05/2005
Aviz cu privire la contractele de garanţie financiară (CON/2005/12), Luxemburg, 25.5.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2005
Orientarea BCE din 3 februarie 2005 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului  (BCE/2005/2), JO L 111, 2.5.2005, p. 1
29/04/2005
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 17 februarie 2005 privind cerințele de raportare statistică ale BCE și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice  (BCE/2005/5), JO L 109, 29.4.2005, p. 81
29/04/2005
Orientarea BCE din 15 februarie 2005 de modificare a Orientării BCE/2003/2 privind anumite cerințe de raportare statistică ale BCE și procedurile de raportare de către băncile centrale naționale a informațiilor statistice din domeniul statisticilor monetare și bancare  (BCE/2005/4), JO L 109, 29.4.2005, p. 6
28/04/2005
Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică ale Magyar Nemzeti Bank referitoare la codurile de tranzacţionare pentru plăţi (CON/2005/10), Ungaria, 28.4.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
Aviz cu privire la normele de supraveghere prudenţială a instituţiilor de decontare a operaţiunilor cu valori mobiliare şi a instituţiilor asimilate (CON/2005/9), Belgia, 15.4.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2005
Aviz cu privire la obligaţia de constituire a rezervelor minime obligatorii pentru cooperativele de credit (CON/2005/8), Lituania, 1.4.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/02/2005
Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică ale Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta faţă de instituţiile de credit (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005
09/02/2005
Aviz cu privire la procesarea şi distribuirea numerarului (CON/2005/3), Ungaria, 9.2.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
Aviz cu privire la acordarea de către Banca d’Italia a unor linii de credit Libanului (CON/2005/1), Italia, 3.2.2005
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language