2005

31/12/2005
Opinia w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (CON/2005/56), Dz.U. C 336 z 31.12.2005, str. 109.Dodatkowe informacje
30/12/2005
Opinia w sprawie standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przeznaczonych do stosowania przez Národná banka Slovenska (CON/2005/61), Słowacja, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Opinia w sprawie zmian w statucie Lietuvos Bankas związanych z przygotowaniami do przyjęcia euro (CON/2005/60), Litwa, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Opinia w sprawie zmian w przepisach o Eesti Pank w związku z przygotowaniami do przyjęcia euro (CON/2005/59), Estonia, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
Wytyczne EBC z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej EBC (EBC/2005/15), Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 33.
23/12/2005
Opinia w sprawie poprawionego projektu zmian w strukturze i wewnętrznych zasadach zarządzania Banca d’Italia wynikających z ustawy o ochronie oszczędności (CON/2005/58), Włochy, 23.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
Decyzja EBC z dnia 9 grudnia 2005 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2006 r. (EBC/2005/14), Dz.U. L 333 z 20.12.2005, str. 55.
20/12/2005
Opinia w sprawie przedłużenia terminów dotyczących implementacji dyrektywy 2004/39/WE o rynkach instrumentów finansowych oraz wejścia w życie odpowiednich krajowych aktów prawnych (CON/2005/53), Dz.U. C 323 z 20.12.2005, str. 31.Dodatkowe informacje
16/12/2005
Opinia w sprawie dokonywanych w związku z wprowadzeniem euro redenominacji kapitału publicznych spółek kapitałowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wprowadzenia udziałów o nieoznaczonej wartości nominalnej (CON/2005/57), Słowenia, 16.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Opinia w sprawie zasad wprowadzenia euro w Państwach Członkowskich które nie przyjęły jeszcze euro (CON/2005/51), Dz.U. C 316 z 13.12.2005, str. 25.Dodatkowe informacje
12/12/2005
Opinia w sprawie zmian do systemu skarbu państwa (CON/2005/55), Słowacja, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Opinia w sprawie zmian do statutu Sveriges Riksbank (CON/2005/54), Szwecja, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Opinia w sprawie obowiązków sprawozdawczych wobec Magyar Nemzeti Bank w odniesieniu do nowych rodzajów danych (CON/2005/52), Węgry, 5.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Opinia w sprawie rocznych opłat banków komercyjnych na rzecz Funduszu Ochrony Depozytów oraz o kwestii zakazu finansowania działalności budżetowej ze środków banku centralnego (CON/2005/50), Słowacja, 1.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Opinia w sprawie obowiązków sprawozdawczych banków oraz banków zagranicznych (CON/2005/49), Republika Czeska, 30.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
Decyzja EBC z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2005/12), Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 43.
26/11/2005
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu (EBC/2005/11), Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 41.
18/11/2005
Opinia w sprawie wynagrodzenia w wysokości stopy procentowej wypłacanego przez Sveriges Riksbank podmiotom, które oddzielają oraz przechowują pieniądz gotówkowy (CON/2005/48), Szwecja, 18.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Opinia w sprawie wyłączenia Národná banka Slovenska spod odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych (CON/2005/47), Słowacja, 16.11.2005.
16/11/2005
Opinia w sprawie wymiany indywidualnych danych statystycznych pomiędzy Česká národní banka oraz Český statistický úřad (Urzędem Statystycznym) dla celów statystycznych (CON/2005/46), Republika Czeska, 16.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
Zalecenie EBC z dnia 26 października 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (EBC/2005/10), Dz.U. C 277 z 10.11.2005, str. 30.
04/11/2005
Opinia w sprawie obowiązków sprawozdawczych dla niektórych instytucji finansowych, w tym zakładów ubezpieczeń oraz funduszy emerytalnych  (CON/2005/45), Republika Czeska, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących obrotu dewizowego (CON/2005/44), Polska, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
03/11/2005
Opinia w sprawie zniesienia papierów wartościowych na okaziciela oraz w sprawie modernizacji ram prawnych dotyczących papierów wartościowych emitowanych przez spółki (CON/2005/43), Belgia, 3.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Opinia w sprawie merytorycznych, technicznych, ekonomicznych oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wymogów warunkujących nieprzerwane funkcjonowanie transakcji rozliczeniowych (CON/2005/42), Węgry, 1.11.2005.
01/11/2005
Opinia w sprawie nadzoru nad niskokwotowymi systemami płatniczymi (CON/2005/41), Włochy, 1.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Opinia w sprawie implementacji zasad dotyczących przeniesienia prawa własności instrumentów finansowych  (CON/2005/40), Francja, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Opinia w sprawie poprawionego projektu kompleksowej integracji nadzoru nad rynkiem finansowym, przy założeniu wykonywania przez Česká národní banka roli organu nadzorczego (CON/2005/39), Republika Czeska, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Opinia w sprawie prawa Lietuvos bankas do emisji banknotów i monet po przyjęciu euro oraz w sprawie niezależności personalnej jego Prezesa (CON/2005/38), Litwa, 26.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Opinia w sprawie zmian do obowiązków sprawozdawczych w zakresie płatności transgranicznych (CON/2005/37), Niemcy, 21.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Opinia w sprawie modernizacji regulacji upadłościowej poprzez wprowadzenie nowych procedur związanych z niewypłacalnością oraz wzmocnienie praw wierzycieli (CON/2005/36), Republika Czeska, 18.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Opinia w sprawie wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CON/2005/33), Dz.U. C 254 z 14.10.2005, str. 4.Dodatkowe informacje
10/10/2005
Opinia w sprawie zmian w zasadach dotyczących rezerwy obowiązkowej stosowanych przez Centralny Bank Cypru (CON/2005/35), Cypr, 10.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Opinia w sprawie zmian w strukturze i wewnętrznych zasadach zarządzania Banca d’Italia wynikających z ustawy o ochronie oszczędności (CON/2005/34), Włochy, 6.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Opinia w sprawie wymogów Lietuvos bankas w odniesieniu do sprawozdawczości statystycznej w zakresie instrumentów płatniczych (CON/2005/32), Litwa, 15.9.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Opinia w sprawie wprowadzenia systemu bezpośredniej sprawozdawczości w zakresie statystyki bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (CON/2005/31), Belgia, 29.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Opinia w sprawie zasad wpłacania zysków Banco de España na rzecz Skarbu Państwa  (CON/2005/30), Hiszpania, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Opinia w sprawie finansowania przez Oesterreichische Nationalbank udziału Austrii w funduszu powierniczym MFW przeznaczonym dla krajów o niskich dochodach dotkniętych katastrofami naturalnymi (CON/2005/29), Austria, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Opinia w sprawie zmian w ustawie implementującej dyrektywę 98/26/WE w sprawie ostateczności rozrachunku w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywę o Ostateczności Rozrachunku) (CON/2005/28), Cypr, 10.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Opinia w sprawie współpracy De Nederlandsche Bank oraz Centraal Bureau voor de Statistiek w zakresie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC (CON/2005/27), Holandia, 9.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Opinia w sprawie zadań w zakresie zintegrowanego nadzoru nad całością rynku finansowego realizowanych przez Národná banka Slovenska oraz zmian w jego statucie (CON/2005/26), Słowacja, 4.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Opinia w sprawie regulacji działalności lobbingowej, w tym takiej działalności prowadzonej w odniesieniu do Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Słowacja, 3.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Opinia w sprawie reorganizacji nadzoru nad rynkiem finansowym oraz działalności nadzorczej dotyczącej systemów płatniczych i systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/2005/24), Republika Czeska, 15.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Opinia o przekazywaniu danych dotyczących usług transgranicznych dla statystyk bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (CON/2005/23), Austria, 11.7.2005 (CON/2005/23), Austria, 11.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Opinia w sprawie rozszerzenia programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (CON/2005/22), Dz.U. C 161 z 1.7.2005, str. 11.Dodatkowe informacje
22/06/2005
Zalecenie EBC z dnia 20 maja 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego audytora De Nederlandsche Bank (EBC/2005/9), Dz.U. C 151 z 22.6.2005, str. 29.
21/06/2005
Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej  Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 203.
14/06/2005
Opinia w sprawie przepisów prawnych regulujących wprowadzenie waluty euro (CON/2005/21), Litwa, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Opinia w sprawie zmian w statucie Latvijas Banka (CON/2005/20), Łotwa, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Opinia w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych w celu uwzględnienia zmian w realizacji Paktu Stabilności i Rozwoju (CON/2005/18), Dz.U. C 144 z 14.6.2005, str. 17.Dodatkowe informacje
14/06/2005
Opinia w sprawie w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia sposobu realizacji procedury nadmiernego deficytu w celu uwzględnienia zmian w implementacji Paktu Stabilności i Rozwoju  (CON/2005/17), Dz.U. C 144 z 14.6.2005, str. 16.
14/06/2005
Opinia w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych jednostek zależnych  (CON/2005/16), Dz.U. C 144 z 14.6.2005, str. 14.Dodatkowe informacje
07/06/2005
Opinia w sprawie zadań technicznych i innego rodzaju obowiązków związanych z ochroną środków płatniczych przed fałszowaniem (CON/2005/19), Węgry, 7.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Opinia w sprawie rozdziału kosztów prowadzenia sytemów kart debetowych pomiędzy bankami, konsumentami oraz przedsiębiorstwami obrotu detalicznego (CON/2005/15), Dania, 31.5.2005.
31/05/2005
Opinia w sprawie wymogów dotyczących rezerw obowiązkowych (CON/2005/14), Węgry, 31.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Opinia w sprawie przekazywania przez monetarne instytucje finansowe sprawozdań w zakresie ich bilansów miesięcznych (CON/2005/13), Cypr, 30.5.2005.
25/05/2005
Opinia w sprawie zabezpieczeń finansowych (CON/2005/12), Luksemburg, 25.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Opinia w sprawie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (CON/2005/11), Dz.U. C 116 z 18.5.2005, str. 11.Dodatkowe informacje
02/05/2005
Wytyczne EBC z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2005/2), Dz.U. L 111 z 2.5.2005, str. 1.
29/04/2005
Wytyczne EBC z 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej EBC (EBC/2005/6), Dz.U. L 109 z 29.4.2005, str. 107.
29/04/2005
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5), Dz.U. L 109 z 29.4.2005, str. 81.
29/04/2005
Wytyczne EBC z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4), Dz.U. L 109 z 29.4.2005, str. 6.
28/04/2005
Opinia w sprawie wymogów w zakresie sprawozdań statystycznych nakładanych przez Magyar Nemzeti Bank w zakresie kodów transakcyjnych dla płatności (CON/2005/10), Węgry, 28.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
Zalecenie EBC z dnia 7 kwietnia 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (EBC/2005/8), Dz.U. C 91 z 15.4.2005, str. 5.
15/04/2005
Zalecenie EBC z dnia 7 kwietnia 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Bank of Greece (EBC/2005/7), Dz.U. C 91 z 15.4.2005, str. 4.
15/04/2005
Opinia w sprawie zasad nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami rozrachunku papierów wartościowych oraz podobnymi instytucjami (CON/2005/9), Belgia, 15.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
Opinia dotycząca Konwencji Haskiej w sprawie papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej (CON/2005/7), Dz.U. C 81 z 2.4.2005, str. 10.
01/04/2005
Opinia w sprawie rezerw obowiązkowych kas kredytowych (kredito unija) (CON/2005/8), Litwa, 1.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Opinia w sprawie powołania członka Zarządu EBC (CON/2005/6), Dz.U. C 75 z 24.3.2005, str. 14.Dodatkowe informacje
02/03/2005
Opinia w sprawie zasad ramowych w zakresie adekwatności kapitałowej dla instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych (CON/2005/4), Dz.U. C 52 z 2.3.2005, str. 37.
28/02/2005
Opinia w sprawie obowiązków sprawozdawczych nakładanych na instytucje kredytowe przez Central Bank of Malta (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
26/02/2005
Zalecenie EBC z 11 lutego 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banco de Portugal (EBC/2005/3), Dz.U. C 50 z 26.2.2005, str. 6.
17/02/2005
Opinia w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej (CON/2005/2), Dz.U. C 40 z 17.2.2005, str. 9.Dodatkowe informacje
09/02/2005
Opinia w sprawie zasad sortowania i dystrybucji gotówki (CON/2005/3), Węgry, 9.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
Wytyczne EBC z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym („TARGET”) (EBC/2005/1), Dz.U. L 30 z 3.2.2005, str. 21.
03/02/2005
Opinia w sprawie linii kredytowych otwieranych przez Banca d’Italia na rzecz Libanu (CON/2005/1), Włochy, 3.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language