2005

31/12/2005
Advies inzake bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler (CON/2005/56), PB C 336 van 31.12.2005, blz. 109.Aanvullende informatie
30/12/2005
Advies inzake de door Národná banka Slovenska te hanteren accounting en financiële normen (CON/2005/61), Slowakije, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Advies inzake wijzigingen van de statuten van Lietuvos bankas ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2005/60), Litouwen, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Advies inzake wijzigingen van de statuten van Eesti Pank ter voorbereiding van de aanneming van de euro  (CON/2005/59), Estland, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
Richtsnoer van de ECB van 15 december 2005 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/1 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (ECB/2005/15), PB L 345 van 28.12.2005, blz. 33.
23/12/2005
Advies inzake een herzien voorstel betreffende de gewijzigde structuur van de Banca d'Italia en het gewijzigde interne bestuur als gevolg van een wet betreffende de bescherming van spaartegoeden (CON/2005/58), Italië, 23.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
Beschikking van de ECB van 9 december 2005 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2006 (ECB/2005/14), PB L 333 van 20.12.2005, blz. 55.
20/12/2005
Advies inzake de verlenging van termijnen voor de omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten (CON/2005/53), PB C 323 van 20.12.2005, blz. 31.Aanvullende informatie
16/12/2005
Advies inzake de redenominatie van het kapitaal van naamloze en besloten vennootschappen en de invoering van aandelen zonder nominale waarde als resultaat van de invoering van de euro (CON/2005/57), Slovenië, 16.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Advies inzake het stelsel voor de invoering van de euro in de lidstaten die de euro nog niet hebben aangenomen (CON/2005/51), PB C 316 van 13.12.2005, blz. 25.Aanvullende informatie
12/12/2005
Advies inzake de wijzigingen van het schatkistsysteem van de overheid (CON/2005/55), Slowakije, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Advies inzake wijzigingen van de statuten van Sveriges Riksbank (CON/2005/54), Zweden, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Advies inzake de statistische rapportagevereisten van Magyar Nemzeti Bank betreffende nieuwe soorten gegevens (CON/2005/52), Hongarije, 5.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Advies inzake een verlaging van de jaarlijkse bijdrage van commerciële banken aan het Deposito Beschermingsfonds en inzake monetaire financiering (CON/2005/50), Slowakije, 1.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Advies inzake de statistische rapportagevereisten voor banken en filialen van buitenlandse banken  (CON/2005/49), Tsjechië, 30.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
Besluit van de ECB van 17 november 2005 tot wijziging van Besluit ECB/2002/11 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2005/12), PB L 311 van 26.11.2005, blz. 43.
26/11/2005
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 17 november 2005 inzake de verdeling van de inkomsten van de ECB uit in omloop zijnde eurobankbiljetten onder de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten (ECB/2005/11), PB L 311 van 26.11.2005, blz. 41.
18/11/2005
Advies inzake de vergoeding van rentekosten die Sveriges Riksbank betaalt aan ondernemingen die contanten scheiden en opslaan (CON/2005/48), Zweden, 18.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Advies inzake de uitsluiting van Národná banka Slovenska van strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (CON/2005/47), Slowakije, 16.11.2005.
16/11/2005
Advies inzake de uitwisseling van statistische gegevens tussen Česká národní banka en Český statistický úřad (Bureau voor de Statistiek) voor statistische doeleinden (CON/2005/46), Tsjechië, 16.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
Aanbeveling van de ECB van 26 oktober 2005 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2005/10), PB C 277 van 10.11.2005, blz. 30.
04/11/2005
Advies inzake de statistische rapportagevereisten voor bepaalde financiële instellingen, waaronder verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (CON/2005/45), Tsjechië, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Advies inzake het gewijzigde juridische kader betreffende valuta's (CON/2005/44), Polen, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Advies inzake de afschaffing van effecten aan toonder en inzake de modernisatie van het rechtskader betreffende door ondernemingen uitgegeven effecten (CON/2005/43), België, 3.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
01/11/2005
Advies inzake materiële, technische, veiligheids- en operationele vereisten voor clearing transacties (CON/2005/42), Hongarije, 1.11.2005.
01/11/2005
Advies inzake het toezicht op betalingssystemen voor kleine betalingen (CON/2005/41), Italië, 1.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Advies inzake de implementatie van regels betreffende de eigendomsoverdracht van financiële instrumenten (CON/2005/40), Frankrijk, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Advies inzake een gewijzigd voorstel voor een volledige integratie van het toezicht op financiële markten met Česká národní als enige toezichthoudende autoriteit (CON/2005/39), Tsjechië, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Advies inzake het recht van Lietuvos bankas om bij de aanneming van de euro bankbiljetten en munten uit te geven en inzake de persoonlijke onafhankelijkheid van haar president (CON/2005/38), Litouwen, 26.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Advies inzake wijzigingen van de rapportageverplichtingen voor grensoverschrijdende betalingen (CON/2005/37), Duitsland, 21.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Advies inzake de modernisatie van het kader tot invoering van mogelijkheden voor het oplossen van insolventie en het versterken van crediteurenrechten (CON/2005/36), Tsjechië, 18.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Advies betreffende de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (HICP) (CON/2005/33), PB C 254 van 14.10.2005, blz. 4.Aanvullende informatie
10/10/2005
Advies inzake wijzigingen van het stelsel betreffende minimumreserves van de Central Bank of Cyprus (CON/2005/35), Cyprus, 10.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Advies inzake de gewijzigde structuur van de Banca d’Italia en het gewijzigde interne bestuur als gevolg van een wet betreffende de bescherming van spaartegoeden  (CON/2005/34), Italië, 6.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Advies inzake de statistische rapportagevereisten van Lietuvos bankas ten aanzien van betalingsinstrumenten (CON/2005/32), Litouwen, 15.9.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Advies inzake de invoering van directe rapportage betreffende betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de externe vermogenspositie (CON/2005/31), België, 29.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
11/08/2005
Advies inzake de uitkering van de winsten van de Banco de España aan de Schatkist (CON/2005/30), Spanje, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Advies inzake de financiering door de Oesterreichische Nationalbank van een bijdrage door Oostenrijk aan het IMF-trustfonds voor lage-loon landen die zijn getroffen door natuurrampen (CON/2005/29), Oostenrijk, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Advies inzake wijzigingen van de wet tot uitvoering van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelings-systemen (Finaliteitsrichtlijn)  (CON/2005/28), Cyprus, 10.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Advies inzake samenwerking tussen De Nederlandsche Bank en het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB (CON/2005/27), Nederland, 9.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
04/08/2005
Advies inzake de taak van Národná banka Slovenska in verband met geïntegreerd toezicht op de gehele financiële markt en wijzigingen van haar statuten (CON/2005/26), Slowakije, 4.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Advies inzake de regulering van lobbying, waaronder lobbying in verband met Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slowakije, 3.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Advies inzake de reorganisatie van het toezicht op de financiële markt en van het toezicht op betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2005/24), Tsjechië, 15.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Advies inzake de rapportage van grensoverschrijdende diensten voor de betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie (CON/2005/23), Oostenrijk, 11.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Advies betreffende een uitbreiding van het actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles")  (CON/2005/22), PB C 161 van 1.7.2005, blz. 11.Aanvullende informatie
22/06/2005
Aanbeveling van de ECB van 20 mei 2005 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van De Nederlandsche Bank (ECB/2005/9), PB C 151 van 22.6.2005, blz. 29.
21/06/2005
Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond  PB L 157 van 21.6.2005, blz. 203.
14/06/2005
Advies inzake het juridisch kader voor aanneming van de euro (CON/2005/21), Litouwen, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Advies inzake wijziging van de statuten van Latvijas Banka (CON/2005/20), Letland, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Advies inzake de versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid, teneinde implementatiewijzigingen van het Stabiliteits- en Groeipact weer te geven (CON/2005/18), PB C 144 van 14.6.2005, blz. 17.Aanvullende informatie
14/06/2005
Advies betreffende de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten, teneinde implementatiewijzigingen van het Stabiliteits- en Groeipact weer te geven (CON/2005/17), PB C 144 van 14.6.2005, blz. 16.Aanvullende informatie
14/06/2005
Advies inzake communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen (CON/2005/16), PB C 144 van 14.6.2005, blz. 14.Aanvullende informatie
07/06/2005
Advies inzake technische taken en verplichtingen in verband met de bescherming van het wettelijk betaalmiddel tegen valsemunterij. (CON/2005/19), Hongarije, 7.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Advies inzake de verdeling van de exploitatiekosten van een betaalkaartsysteem tussen banken, consumenten en winkeliers  (CON/2005/15), Denemarken, 31.5.2005.
31/05/2005
Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2005/14), Hongarije, 31.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Advies inzake de verslaglegging door monetaire financiële instellingen betreffende hun maandbalansen  (CON/2005/13), Cyprus, 30.5.2005.
25/05/2005
Advies betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten (CON/2005/12), Luxemburg, 25.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Advies inzake de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten  (CON/2005/11), PB C 116 van 18.5.2005, blz. 11.Aanvullende informatie
02/05/2005
Richtsnoer van de ECB van 3 februari 2005 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en procedures van het Eurosysteem (ECB/2005/2), PB L 111 van 2.5.2005, blz. 1.
29/04/2005
Richtsnoer van de ECB van 11 maart 2005 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/1 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (ECB/2005/6), PB L 109 van 29.4.2005, blz. 107.
29/04/2005
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 17 februari 2005 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de ECB en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2005/5), PB L 109 van 29.4.2005, blz. 81.
29/04/2005
Richtsnoer van de ECB van 15 februari 2005 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2003/2 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de ECB en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (ECB/2005/4), PB L 109 van 29.4.2005, blz. 6.
28/04/2005
Advies inzake de statistische rapportagevereisten van de Magyar Nemzeti Bank ten aanzien van transactiecodes voor betalingen (CON/2005/10), Hongarije, 28.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
Aanbeveling van de ECB van 7 april 2005 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2005/8), PB C 91 van 15.4.2005, blz. 5.
15/04/2005
Aanbeveling van de ECB van 7 april 2005 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Bank of Greece (ECB/2005/7), PB C 91 van 15.4.2005, blz. 4.
15/04/2005
Advies houdende regeling van het bedrijfseconomisch toezicht op effectenvereffeningsinstellingen en met effectenvereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen (CON/2005/9), België, 15.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
02/04/2005
Advies inzake het Verdrag van Den Haag inzake effecten die bij een intermediair worden aangehouden (CON/2005/7), PB C 81 van 2.4.2005, blz. 10.Aanvullende informatie
01/04/2005
Advies inzake minimumreserveverplichtingen voor kredietverenigingen (kredito unija)  (CON/2005/8), Litouwen, 1.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Advies betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2005/6), PB C 75 van 24.3.2005, blz. 14.Aanvullende informatie
02/03/2005
Advies inzake het kapitaaltoereikendheidskader voor kredietinstellingen en beleggingsondermingen (CON/2005/4), PB C 52 van 2.3.2005, blz. 37.
28/02/2005
Advies inzake de statistische rapportageverplichtingen van de Central Bank of Malta voor kredietinstellingen (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
26/02/2005
Aanbeveling van de ECB van 11 februari 2005 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Banco de Portugal (ECB/2005/3), PB C 50 van 26.2.2005, blz. 6.
17/02/2005
Advies inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering (CON/2005/2), PB C 40 van 17.2.2005, blz. 9.Aanvullende informatie
17/02/2005
Inofficiële geconsolideerde tekst [3 a) - c)] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 17.2.2005.
09/02/2005
Advies inzake het verwerken en distribueren van cash (CON/2005/3), Hongarije, 9.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
Richtsnoer van de ECB van 21 januari 2005 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2001/3 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees real-time bruto-vereveningssysteem (TARGET) (ECB/2005/1), PB L 30 van 3.2.2005, blz. 21.
03/02/2005
Advies inzake kredietverlening door de Banca d’Italia aan Libanon (CON/2005/1), Italië, 3.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language