2005

31/12/2005
Opinjoni dwar informazzjoni dwar min iħallas li tintbagħat flimkien mat-trasferimenti ta' fondi.  (CON/2005/56), ĠU C 336, 31.12.2005, pġ. 109.Aktar tagħrif
30/12/2005
Opinjoni dwar l-istandards tal-kontabilita` u rappurtar finanzjarju li se jintużaw min-Národná banka Slovenska  (CON/2005/61), Is-Slovakja, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Lietuvos bankas fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro  (CON/2005/60), Il-Litwanja, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti ta' l-Eesti Pank fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro  (CON/2005/59), L-Estonja, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru, 2005, li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2000/1 dwar il-maniġment ta' l-assi barranin tar-riżerva tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali, u d-dokumentazzjoni legali għal operazzjonijiet li jinvolvu l-assi barranin tar-riżerva tal-BĊE (BĊE/2005/15), ĠU L 345, 28.12.2005, pġ. 33.
23/12/2005
Opinjoni dwar proposta riveduta ta’ tibdil fl-istruttura u l-iggvernar intern tal-Banca d’Italia li seħħ minħabba liġi dwar il-protezzjoni tat-tfaddil (CON/2005/58), L-Italja, 23.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
Deċiżjoni tal-BĊE fid-9 ta’ Diċembru, 2005, dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2006 (BĊE/2005/14), ĠU L 333, 20.12.2005, pġ. 55.
20/12/2005
Opinjoni fuq l-estenzjoni tat-termini għat-trażpożizzjoni u l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (CON/2005/53), ĠU C 323, 20.12.2005, pġ. 31.Aktar tagħrif
16/12/2005
Opinjoni fuq id-denominazzjoni mill-ġdid tal-kapital ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabilità limitata u ta' kumpaniji b'responsabilità limitata u l-introduzzjoni ta' ishma ta' valur no-par li jirriżultaw mill-introduzzjoni ta' l-euro (CON/2005/57), Is-Slovenja, 16.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Opinjoni dwar ir-reġim għall-introduzzjoni tal-euro fl-iStati Membri li għadhom m'adottawx il-euro  (CON/2005/51), ĠU C 316, 13.12.2005, pġ. 25.
12/12/2005
Opinjoni dwar tibdiliet fis-sistema tat-Teżor ta' l-istat  (CON/2005/55), Is-Slovakja, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti ta' l-iSveriges Riksbank  (CON/2005/54), L-Isvezja, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Opinjoni dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-Magyar Nemzeti Bank dwar tipi ġodda ta' data  (CON/2005/52), L-Ungerija, 5.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Opinjoni dwar it-tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet annwali tal-banek kummerċjali għall-Fond tal-Protezzjoni tad-Depożiti u dwar il-finanzjament monetarju  (CON/2005/50), Is-Slovakja, 1.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Opinjoni dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika għal banek u fergħat ta' banek barranin  (CON/2005/49), Ir-Repubblika Ċeka, 30.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Novembru, 2005, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2002/11 dwar il-kontijiet annwali tal-tal-BĊE (BĊE/2005/12), ĠU L 311, 26.11.2005, pġ. 43.
26/11/2005
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Novembru, 2005, dwar id-distribuzzjoni tad-dħul tal-BĊE mill-karti tal-flus euro fiċ-ċirkolazzjoni lill-banek ċentrali nazzjonali ta’ l-Stati Membri parteċipanti  (BĊE/2005/11), ĠU L 311, 26.11.2005, pġ. 41.
18/11/2005
Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni ta' l-imgħax li l-iSveriges Riksbank iħallas lill-entrapriżi li jisseparaw u jaħżnu l-flus kontanti  (CON/2005/48), L-Isvezja, 18.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Opinjoni dwar l-esklużjoni tan-Národná banka Slovenska mir-responsabbilta` legali ta' persuni ġuridiċi  (CON/2005/47), Is-Slovakja, 16.11.2005.
16/11/2005
Opinjoni dwar l-iskambju ta' data statistika individwali bejn iċ-Česká národní banka u ċ-Český statistický úřad (Uffiċċju ta' l-iStatistika) għal skopijiet ta' statistika  (CON/2005/46), Ir-Repubblika Ċeka, 16.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-26 t’Ottubru, 2005, lill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tas-Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (BĊE/2005/10), ĠU C 277, 10.11.2005, pġ. 30.
04/11/2005
Opinjoni dwar l-obbligi tar-rappurtar ta' statistika għal ċerti istituzzjonijiet finanzjarji inklużi korporazzjonijiet ta' assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni  (CON/2005/45), Ir-Repubblika Ċeka, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Opinjoni dwar emendi tal-qafas legali għall-iskambju fi flus barranin  (CON/2005/44), Il-Polonja, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Opinjoni dwar it-tneħħija ta' titoli bearer u dwar il-modernizzazzjoni tal-qafas legali tat-titoli korporattivi  (CON/2005/43), Il-Belġju, 3.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Opinjoni dwar il-kundizzjonijiet meħtieġa materjali, tekniċi, ta' sigurta` u dawk li għandhom x'jaqsmu mal-kontinwita` tan-negozju għal tranżazzjonijiet ta' ikklerjar  (CON/2005/42), L-Ungerija, 1.11.2005.
01/11/2005
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' sistemi ta' ħlas ta' valur baxx (CON/2005/41), L-Italja, 1.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni ta' regoli dwar it-trasferiment tal-propjeta` ta' strumenti finanzjarji  (CON/2005/40), Franza, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Opinjoni dwar proposta rriveduta għall-integrazzjoni sħiħa tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju biċ-Česká národní banka bħala l-awtorita` superviżorja waħdanija  (CON/2005/39), Ir-Repubblika Ċeka, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Opinjoni dwar id-dritt tal-Lietuvos bankas li joħroġ il-karti tal-flus u l-muniti meta tiġi adottata l-euro u meta tinkiseb l-indipendenza personali tal-Gvernatur ta' dan il-bank (CON/2005/38), Il-Litwanja, 26.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Opinjoni dwar emendi ta' l-obbligi tar-rappurtaġġ għal ħlasijiet internazzjonali  (CON/2005/37), Il-Ġermanja, 21.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Opinjoni dwar il-modernizzazzjoni tal-qafas għall-falliment li jintroduċi mezzi ġodda dwar kif jirriżolva l-falliment u li jsaħħaħ id-drittijiet tal-kredituri  (CON/2005/36), Ir-Repubblika Ċeka, 18.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Opinjoni dwar il-perjodi ta' referenza komuni ta' l-indiċi għall-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP)  (CON/2005/33), ĠU C 254, 14.10.2005, pġ. 4.
10/10/2005
Opinjoni dwar l-emendi tar-reġim tar-riżervi minimi tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru  (CON/2005/35), Ċipru, 10.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Opinjoni dwar bidliet fl-istruttura u l-kuntroll intern tal-Banca d’Italia, li jirriżultaw minn liġi dwar il-protezzjoni tat-tfaddil (CON/2005/34), L-Italja, 6.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Opinjoni dwar l-obbligi tar-rappurtar ta' statistika tal-Lietuvos bankas dwar strumenti ta' ħlas (CON/2005/32), Il-Litwanja, 15.9.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' sistema ta' rappurtar dirett għal statistika tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-qagħda ta' l-investiment internazzjonali  (CON/2005/31), Il-Belġju, 29.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Opinjoni fuq ir-regoli għall-ħlas tal-profitti tal-Banco de España lit-Teżor (CON/2005/30), Spanja, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Opinjoni dwar il-finanzjament mill-Oesterreichische Nationalbank ta' kontribuzzjoni min-naħa ta' l-Awstrija lejn 'trust fund' ta' l-IMF għal pajjiżi bi dħul baxx milquta minn diżastri naturali  (CON/2005/29), L-Awstrija, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Opinjoni dwar l-emendi għal-Liġi li timplimenta d-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalita` tal-ħlas f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar titoli (Direttiva dwar il-Finalita` tal-Ħlas)  (CON/2005/28), Ċipru, 10.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Opinjoni dwar kooperazzjoni bejn id-De Nederlandsche Bank u s-Centraal Bureau voor de Statistiek dwar l-obbligi ta' rappurtaġġ ta' statistika tal-BĊE (CON/2005/27), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 9.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Opinjoni dwar il-ħidma tan-Národná banka Slovenska rigward superviżjoni sħiħa tas-suq finanzjarju kollu u dwar l-emendi għall-istatuti tiegħu (CON/2005/26), Is-Slovakja, 4.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Opinjoni dwar is-superviżjoni tal-persważjoni (lobbying), inklużi attivitajiet ta' pressjoni fir-rigward tan-Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Is-Slovakja, 3.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Opinjoni dwar ir-rijorganizzazzjoni tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju u dwar is-superviżjoni tas-sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar titoli  (CON/2005/24), Ir-Repubblika Ċeka, 15.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Opinjoni dwar kif għandhom jiġu rrapurtati s-servizzi transkonfini għall-bilanċ ta' pagamenti u l-istatistika dwar il-qagħda ta' l-investiment internazzjonali (CON/2005/23), L-Awstrija, 11.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Opinjoni dwar estenzjoni tal-programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm 'Pericles')  (CON/2005/22), ĠU C 161, 1.7.2005, pġ. 11.Aktar tagħrif
22/06/2005
Rakkomandazzjoni tal-BĊE ta' l-20 ta' Mejju, 2005, lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-awditur estern tad-De Nederlandsche Bank (BĊE/2005/9), ĠU C 151, 22.6.2005, pġ. 29.
21/06/2005
Att dwar il-kundizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija, u dwar l-aġġustamenti tat-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea  ĠU L 157, 21.6.2005, pġ. 203.
14/06/2005
Opinjoni dwar il-qafas legali għall-adozzjoni tal-euro  (CON/2005/21), Il-Litwanja, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Latvijas Banka  (CON/2005/20), Il-Latvja, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza fir-rigward tal-pożizzjonijiet ta' l-estimi u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika biex jirriflettu tibdiliet fl-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbilta` u Tkabbir  (CON/2005/18), ĠU C 144, 14.6.2005, pġ. 17.
14/06/2005
Opinjoni dwar il-ħeffa u l-kjarifika ta' l-implimentazzjoni tal-proċedura tad-defiċit eċċessiv biex tirrifletti l-bidliet fl-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir  (CON/2005/17), ĠU C 144, 14.6.2005, pġ. 16.
14/06/2005
Opinjoni dwar l-istatistika tal-Komunita` dwar l-istruttura u l-attivita` ta' l-affiljati barranin  (CON/2005/16), ĠU C 144, 14.6.2005, pġ. 14.Aktar tagħrif
07/06/2005
Opinjoni dwar ħidmiet tekniċi u dmirijiet oħra dwar il-protezzjoni tal-valuta legali kontra l-iffalsifikar  (CON/2005/19), L-Ungerija, 7.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Opinjoni dwar it-tqassim ta' l-ispejjeż biex titħaddem sistema ta' karta ta' debitu bejn il-banek, konsumaturi u kummerċjanti  (CON/2005/15), Id-Danimarka, 31.5.2005.
31/05/2005
Opinjoni dwar obbligi ta' riżervi minimi  (CON/2005/14), L-Ungerija, 31.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Opinjoni dwar ir-rappurtar mill-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji tal-karti tal-bilanċ tagħhom ta' kull xahar  (CON/2005/13), Ċipru, 30.5.2005.
25/05/2005
Opinjoni dwar arranġamenti ta' garanzija finanzjarja (CON/2005/12), Il-Lussemburgu, 25.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Opinjoni dwar il-kwalita` tad-data statistika fil-kuntest tal-proċedura tad-defiċit eċċessiv  (CON/2005/11), ĠU C 116, 18.5.2005, pġ. 11.Aktar tagħrif
02/05/2005
Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-3 ta' Frar, 2005, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja ta' l-Eurosistema (BĊE/2005/2), ĠU L 111, 2.5.2005, pġ. 1.
29/04/2005
Linja ta’ Gwida tal-BĊE tal-11 ta’ Marzu, 2005, li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2000/1 dwar il-maniġment ta’ l-assi barranin tar-riżerva tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali u d-dokumentazzjoni legali għal operazzjonijiet li jinvolvu l-assi barranin tar-riżerva tal-BĊE (BĊE/2005/6), ĠU L 109, 29.4.2005, pġ. 107.
29/04/2005
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-17 ta' Frar, 2005, dwar l-obbligi ta' rapportar ta' statistika tal-BĊE u l-proċeduri għall-iskambju ta' l-informazzjoni statistika fi ħdan is-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali fil-qasam ta' l-istatistika tal-finanzi tal-gvern (BĊE/2005/5), ĠU L 109, 29.4.2005, pġ. 81.
29/04/2005
Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-15 ta' Frar, 2005, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2003/2 dwar ċerti obbligi ta' rapportar ta' statistika tal-BĊE u l-proċeduri għar-rapportar ta' l-informazzjoni statistika fil-qasam ta' l-istatistika monetarja u bankarja mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊE/2005/4), ĠU L 109, 29.4.2005, pġ. 6.
28/04/2005
Opinjoni dwar l-obbligi ta' rapportar ta' statistika tal-Magyar Nemzeti Bank fir-rigward tal-kodiċijiet tat-tranżazzjonijiet għal ħlasijiet  (CON/2005/10), L-Ungerija, 28.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-7 t’ April, 2005, lill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (BĊE/2005/8), ĠU C 91, 15.4.2005, pġ. 5.
15/04/2005
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-7 t’April, 2005, lill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank of Greece (BĊE/2005/7), ĠU C 91, 15.4.2005, pġ. 4.
15/04/2005
Opinjoni dwar regoli tas-superviżjoni prudenti ta' l-istituzzjonijiet responsabbli għall-ftehim dwar it-titoli u ta' istituzzjonijiet assimilati  (CON/2005/9), Il-Belġju, 15.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
Opinjoni dwar il-Konvenzjoni ta' l-Aja dwar titoli miżmuma minn intermedjarju (CON/2005/7), ĠU C 81, 2.4.2005, pġ. 10.
01/04/2005
Opinjoni dwar l-obbligi tar-riżervi minimi għal unjonijiet ta' kreditu (CON/2005/8), Il-Litwanja, 1.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Opinjoni dwar il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2005/6), ĠU C 75, 24.3.2005, pġ. 14.
02/03/2005
Opinjoni dwar il-qafas tas-suffiċjenza tal-kapital għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti ta' l-investiment (CON/2005/4), ĠU C 52, 2.3.2005, pġ. 37.
28/02/2005
Opinjoni dwar l-obbligi tar-rappurtar ta' l-istatistika tal-Bank Ċentrali ta' Malta għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
26/02/2005
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-11 tà Frar, 2005, lill-Kunsill tà l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banco de Portugal (BĊE/2005/3), ĠU C 50, 26.2.2005, pġ. 6.
17/02/2005
Opinjoni dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu (CON/2005/2), ĠU C 40, 17.2.2005, pġ. 9.
09/02/2005
Opinjoni dwar l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-flus  (CON/2005/3), L-Ungerija, 9.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-21 ta’ Jannar, 2005, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2001/3 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET) (BĊE/2005/1), ĠU L 30, 3.2.2005, pġ. 21.
03/02/2005
Opinjoni dwar l-estenzjoni ta' linji ta' kreditu mill-Banca d'Italia għal-Lebanon  (CON/2005/1), L-Italja, 3.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language