2005

31/12/2005
Atzinums par naudas pārvedumiem pievienoto informāciju par maksātāju (CON/2005/56), OV C 336, 31.12.2005, 109. lpp..Papildus informācija
30/12/2005
Atzinums par Národná banka Slovenska izmantotajiem grāmatvedības un finanšu ziņojumu standartiem (CON/2005/61), Slovākija, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Atzinums par grozījumiem Lietuvos bankas statūtos saistībā ar euro pieņemšanu (CON/2005/60), Lietuva, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Atzinums par grozījumiem Eesti Pank statūtos saistībā ar euro pieņemšanu (CON/2005/59), Igaunija, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
ECB pamatnostādne (2005. gada 15. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/1 par ECB valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām, kas saistītas ar ECB valūtas rezerves aktīviem (ECB/2005/15), OV L 345, 28.12.2005, 33. lpp..
23/12/2005
Atzinums par pārstrādāto priekšlikumu grozījumiem Banca d’Italia struktūrā un vadībā saistībā ar likumu par noguldījumu aizsardzību (CON/2005/58), Itālija, 23.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
ECB Lēmums (2005. gada 9. decembris) par 2006. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2005/14), OV L 333, 20.12.2005, 55. lpp..
20/12/2005
Atzinums par termiņu pagarināšanu Direktīvas 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem transpozīcijai un piemērošanai (CON/2005/53), OV C 323, 20.12.2005, 31. lpp..Papildus informācija
16/12/2005
Atzinums par akciju sabiedrību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību kapitāla denominācijas maiņu un kapitāldaļu bez nominālvērtības ieviešanu sakarā ar euro ieviešanu (CON/2005/57), Slovēnija, 16.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Atzinums par euro ieviešanas režīmu dalībvalstīs, kuras euro vēl nav pieņēmušas (CON/2005/51), OV C 316, 13.12.2005, 25. lpp..Papildus informācija
12/12/2005
Atzinums par grozījumiem valsts kases sistēmā (CON/2005/55), Slovākija, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/2005/54), Zviedrija, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank statistikas ziņošanas prasībām attiecībā uz jauniem datu veidiem (CON/2005/52), Ungārija, 5.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Atzinums par komercbanku gada iemaksu samazinājumu Noguldījumu aizsardzības fondā un par monetāro finansēšanu (CON/2005/50), Slovākija, 1.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Atzinums par statistikas ziņošanas prasībām bankām un ārvalstu banku filiālēm (CON/2005/49), Čehijas Republika, 30.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
ECB Lēmums (2005. gada 17. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2002/11 par ECB gada pārskatiem (ECB/2005/12), OV L 311, 26.11.2005, 43. lpp..
26/11/2005
uz sākumu: ECB lēmums (2005. gada 17. novembris) par ECB ienākuma no apgrozībā esošajām euro banknotēm sadali iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām (ECB/2005/11), OV L 311, 26.11.2005, 41. lpp..
18/11/2005
Atzinums par procentu maksājumiem, ko Sveriges Riksbank maksā uzņēmumiem, kuri šķiro un glabā skaidru naudu (CON/2005/48), Zviedrija, 18.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Atzinums par juridisko personu kriminālatbildības neattiecināšanu uz Národná banka Slovenska (CON/2005/47), Slovākija, 16.11.2005.
16/11/2005
Atzinums par savstarpēju statistikas datu nodošanu Česká národní banka un Český statistický úřad (Statistikas biroja) starpā (CON/2005/46), Čehijas Republika, 16.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
ECB Ieteikums (2005. gada 26. oktobris) Eiropas Savienības Padomei par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland ārējo revidentu (ECB/2005/10), OV C 277, 10.11.2005, 30. lpp..
04/11/2005
Atzinums par statistikas ziņošanas prasībām dažām finanšu iestādēm, tostarp apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem (CON/2005/45), Čehijas Republika, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Atzinums par grozījumiem valūtas maiņas tiesiskajā regulējumā (CON/2005/44), Polija, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Atzinums par turētāja vērtspapīru atcelšanu un korporatīvo vērtspapīru tiesiskā regulējuma modernizāciju (CON/2005/43), Beļģija, 3.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Atzinums par klīringa darījumu saturiskajām, tehniskajām, drošības un darbības nepārtrauktības prasībām (CON/2005/42), Ungārija, 1.11.2005.
01/11/2005
Atzinums par nelielas vērtības maksājumu sistēmu uzraudzību (CON/2005/41), Itālija, 1.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Atzinums par to, kā īstenot noteikumus par finanšu instrumentu īpašumtiesību nodošanu (CON/2005/40), Francija, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Atzinums par pārstrādāto priekšlikumu, ar kuru finanšu tirgus uzraudzību pilnībā nodod Česká národní banka kā vienīgajai uzraudzības iestādei (CON/2005/39), Čehijas Republika, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Atzinums par Lietuvos bankas tiesībām emitēt banknotes un monētas pēc euro pieņemšanas, kā arī par tās prezidenta neatkarību (CON/2005/38), Lietuva, 26.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Atzinums par grozījumiem pārrobežu maksājumu ziņošanas prasībās (CON/2005/37), Vācija, 21.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Atzinums par maksātnespējas procedūras modernizāciju, ieviešot jaunus maksātnespējas situācijas atrisināšanas paņēmienus un nostiprinot kreditoru tiesības (CON/2005/36), Čehijas Republika, 18.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Atzinums par kopējiem indeksu atsauces periodiem saskaņotajam patēriņa cenu indeksam (SPCI) (CON/2005/33), OV C 254, 14.10.2005, 4. lpp..Papildus informācija
10/10/2005
Atzinums par grozījumiem Central Bank of Cyprus obligāto rezervju sistēmā (CON/2005/35), Kipra, 10.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Atzinums par izmaiņām Banca d’Italia struktūrā un pārvaldībā, ņemot vērā likumu par noguldījumu aizsardzību (CON/2005/34), Itālija, 6.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Atzinums par Lietuvos bankas statistikas ziņošanas prasībām attiecībā uz maksājumu instrumentiem (CON/2005/32), Lietuva, 15.9.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Atzinums par maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas tiešās ziņošanas sistēmas ieviešanu (CON/2005/31), Beļģija, 29.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Atzinums par Banco de España peļņas maksājumu Valsts kasei noteikumiem (CON/2005/30), Spānija, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Atzinums par Oesterreichische Nationalbank Austrijas ieguldījuma finansēšanu SVF ieguldījumu fondā valstīm ar zemiem ienākumiem, kuras skārušas dabas katastrofas (CON/2005/29), Austrija, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Atzinums par grozījumiem likumā, ar kuru īsteno Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (Norēķinu galīguma direktīva) (CON/2005/28), Kipra, 10.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Atzinums par De Nederlandsche Bank un Centraal Bureau voor de Statistiek sadarbību saistībā ar ECB statistikas ziņošanas prasībām (CON/2005/27), Nīderlande, 9.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Atzinums par Národná banka Slovenska uzdevumu saistībā ar visa finanšu tirgus integrētu uzraudzību, kā arī par grozījumiem tās statūtos (CON/2005/26), Slovākija, 4.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Atzinums par lobēšanas noteikumiem, tostarp lobēšanu saistībā ar Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slovākija, 3.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Atzinums par finanšu tirgus uzraudzības reorganizāciju un par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību (CON/2005/24), Čehijas Republika, 15.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Atzinums par pārrobežu pakalpojumu ziņošanu maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikā (CON/2005/23), Austrija, 11.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Atzinums par apmaiņas, atbalsta un mācību programmas euro aizsardzībai pret viltošanu („Perikla” programmas) pagarināšanu (CON/2005/22), OV C 161, 1.7.2005, 11. lpp..Papildus informācija
22/06/2005
ECB Ieteikums (2005. gada 20. maijs) Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējo revidentu (ECB/2005/9), OV C 151, 22.6.2005, 29. lpp..
21/06/2005
Akts par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā  OV L 157, 21.6.2005, 203. lpp..
14/06/2005
Atzinums par euro ieviešanas tiesisko regulējumu (CON/2005/21), Lietuva, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Atzinums par grozījumiem likumā Par Latvijas Banku (CON/2005/20), Latvija, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
14/06/2005
Atzinums par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu, lai atspoguļotu izmaiņas Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanā (CON/2005/18), OV C 144, 14.6.2005, 17. lpp..Papildus informācija
14/06/2005
Atzinums par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu, lai atspoguļotu izmaiņas Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanā (CON/2005/17), OV C 144, 14.6.2005, 16. lpp..Papildus informācija
14/06/2005
Atzinums par Kopienas statistiku par ārvalstu saistīto uzņēmumu struktūru un darbību (CON/2005/16), OV C 144, 14.6.2005, 14. lpp..Papildus informācija
07/06/2005
Atzinums par tehniskajiem uzdevumiem un citiem pienākumiem saistībā ar likumīgo maksāšanas līdzekļu aizsardzību pret viltošanu (CON/2005/19), Ungārija, 7.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Atzinums par debetkaršu sistēmas darbības izmaksu sadali banku, patērētāju un mazumtirgotāju starpā (CON/2005/15), Dānija, 31.5.2005.
31/05/2005
Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2005/14), Ungārija, 31.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Atzinums par to, kā monetārās finanšu iestādes paziņo savas mēneša bilances (CON/2005/13), Kipra, 30.5.2005.
25/05/2005
Atzinums par finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2005/12), Luksemburga, 25.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Atzinums par statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (CON/2005/11), OV C 116, 18.5.2005, 11. lpp..Papildus informācija
02/05/2005
ECB Pamatnostādne (2005. gada 3. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (ECB/2005/2), OV L 111, 2.5.2005, 1. lpp..
29/04/2005
ECB pamatnostādne (2005. gada 11. marts), ar ko groza 2000. gada 3. februāra Pamatnostādni ECB/2000/1 par ECB valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām, kas saistītas ar ECB valūtas rezerves aktīviem (ECB/2005/6), OV L 109, 29.4.2005, 107. lpp..
29/04/2005
uz sākumu: ECB pamatnostādne (2005. gada 17. februāris) par ECB statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (ECB/2005/5), OV L 109, 29.4.2005, 81. lpp..
29/04/2005
ECB pamatnostādne (2005. gada 15. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2003/2 par dažām ECB statistikas ziņošanas prasībām un procedūrām, kas valstu centrālajām bankām jāievēro, paziņojot statistikas datus monetārās un banku statistikas jomā (ECB/2005/4), OV L 109, 29.4.2005, 6. lpp..
28/04/2005
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank statistikas ziņošanas prasībām attiecībā uz maksājumu darījumu kodiem (CON/2005/10), Ungārija, 28.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
ECB ieteikums (2005. gada 7. aprīlis) — Eiropas Savienības Padomei par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ārējo revidentu (ECB/2005/8), OV C 91, 15.4.2005, 5. lpp..
15/04/2005
ECB ieteikums (2005. gada 7. aprīlis) — Eiropas Savienības Padomei par Bank of Greece ārējo revidentu (ECB/2005/7), OV C 91, 15.4.2005, 4. lpp..
15/04/2005
Atzinums par vērtspapīru norēķinu institūciju un tām pielīdzināto institūciju uzraudzības noteikumiem (CON/2005/9), Beļģija, 15.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
Atzinums par Hāgas Konvenciju par starpnieku turētiem vērtspapīriem (CON/2005/7), OV C 81, 2.4.2005, 10. lpp..
01/04/2005
Atzinums par krājaizdevumu sabiedrību (kredito unija) obligāto rezervju prasībām (CON/2005/8), Lietuva, 1.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Atzinums par ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2005/6), OV C 75, 24.3.2005, 14. lpp..Papildus informācija
02/03/2005
Atzinums par kapitāla pietiekamības regulējumu attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām (CON/2005/4), OV C 52, 2.3.2005, 37. lpp..
28/02/2005
Atzinums par Central Bank of Malta statistikas ziņošanas prasībām kredītiestādēm (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
26/02/2005
ECB ieteikums (2005. gada 11. februāris) — Eiropas Savienības Padomei par Banco de Portugal ārējo revidentu (ECB/2005/3), OV C 50, 26.2.2005, 6. lpp..
17/02/2005
Atzinums par finanšu sistēmu izmantošanas nepieļaušanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (CON/2005/2), OV C 40, 17.2.2005, 9. lpp..Papildus informācija
09/02/2005
Atzinums par skaidrās naudas apstrādi un izplatīšanu (CON/2005/3), Ungārija, 9.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
ECB Pamatnostādne (2005. gada 21. janvāris), ar kuru groza Pamatnostādni ECB/2001/3 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2005/1), OV L 30, 3.2.2005, 21. lpp..
03/02/2005
Atzinums par Banca d’Italia kredītlīniju Libānai pagarināšanu (CON/2005/1), Itālija, 3.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language