2005

31/12/2005
Nuomonė dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas (CON/2005/56), OL C 336, 2005 12 31, p. 109.Papildoma informacija
30/12/2005
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska naudotinų apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (CON/2005/61), Slovakija, 2005 12 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Nuomonė dėl Lietuvos banko statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2005/60), Lietuva, 2005 12 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
30/12/2005
Nuomonė dėl Eesti Pank statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2005/59), Estija, 2005 12 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
2005 m. gruodžio 15 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/1 dėl nacionalinių centrinių bankų turimų ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su ECB užsienio atsargomis teisinių dokumentų (ECB/2005/15), OL L 345, 2005 12 28, p. 33.
23/12/2005
Nuomonė peržiūrėto pasiūlymo dėl Banca d‘Italia struktūros ir vidaus valdymo pakeitimų, atsirandančių dėl įstatymo dėl santaupų apsaugos (CON/2005/58), Italija, 2005 12 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
2005 m. gruodžio 9 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2006 metais patvirtinimo (ECB/2005/14), OL L 333, 2005 12 20, p. 55.
20/12/2005
Nuomonė dėl Direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminų pratęsimo (CON/2005/53), OL C 323, 2005 12 20, p. 31.Papildoma informacija
16/12/2005
Nuomonė dėl su euro įvedimu susijusio akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių kapitalo nominalios vertės pakeitimo ir nenominaliosios vertės akcijų įvedimo (CON/2005/57), Slovėnija, 2005 12 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Nuomonė dėl euro įvedimo euro dar neįsivedusiose valstybėse narėse tvarkos (CON/2005/51), OL C 316, 2005 12 13, p. 25.Papildoma informacija
12/12/2005
Nuomonė dėl valstybės iždo sistemos pakeitimų (CON/2005/55), Slovakija, 2005 12 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto dalinių pakeitimų (CON/2005/54), Švedija, 2005 12 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank statistinės atskaitomybės reikalavimų dėl naujų duomenų rūšių (CON/2005/52), Vengrija, 2005 12 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Nuomonė dėl komercinių bankų metinių įnašų į Indėlių apsaugos fondą sumažinimo ir dėl piniginio inansavimo (CON/2005/50), Slovakija, 2005 12 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų bankams ir užsienio bankų filialams (CON/2005/49), Čekija, 2005 11 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
2005 m. lapkričio 17 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2002/11 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2005/12), OL L 311, 2005 11 26, p. 43.
26/11/2005
Nebegalioja: 2005 m. lapkričio 17 d. ECB sprendimas dėl ECB apyvartoje esančių eurų banknotų pajamų paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams (ECB/2005/11), OL L 311, 2005 11 26, p. 41.
18/11/2005
Nuomonė dėl palūkanų išlaidų atlyginimo, Sveriges Riksbank mokamo įmonėms, kurios skirsto ir saugo grynuosius pinigus (CON/2005/48), Švedija, 2005 11 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Nuomonė dėl juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės netaikymo Národná banka Slovenska (CON/2005/47), Slovakija, 2005 11 16.
16/11/2005
Nuomonė dėl keitimosi individualiais statistiniais duomenimis tarp Česká národní banka ir Český statistický úřad (Statistikos tarnybos) statistiniais tikslais (CON/2005/46), Čekija, 2005 11 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
2005 m. spalio 26 d. ECB rekomendacija skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland išorės auditoriaus (ECB/2005/10), OL C 277, 2005 11 10, p. 30.
04/11/2005
Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų tam tikroms finansų įstaigoms, įskaitant draudimo bendroves ir pensijų fondus (CON/2005/45), Čekija, 2005 11 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Nuomonė dėl užsienio valiutos teisinės sistemos dalinių pakeitimų (CON/2005/44), Lenkija, 2005 11 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Nuomonė dėl pareikštinių vertybinių popierių panaikinimo ir dėl bendrovių vertybinių popierių teisinės sistemos modernizavimo (CON/2005/43), Belgija, 2005 11 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Nuomonė dėl materialių, techninių, saugumo ir verslo tęstinumo reikalavimų kliringo operacijoms (CON/2005/42), Vengrija, 2005 11 1.
01/11/2005
Nuomonė dėl mažos vertės mokėjimo sistemų priežiūros (CON/2005/41), Italija, 2005 11 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Nuomonė dėl taisyklių dėl nuosavybės teisės į finansines priemones perleidimo įgyvendinimo (CON/2005/40), Prancūzija, 2005 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Nuomonė dėl peržiūrėto pasiūlymo dėl išsamios finansų rinkos priežiūros integracijos Česká národní banka kaip vienintelėje priežiūros institucijoje (CON/2005/39), Čekija, 2005 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Nuomonė dėl Lietuvos banko teisės leisti banknotus ir monetas po euro įvedimo ir dėl banko valdybos pirmininko asmeninio nepriklausomumo (CON/2005/38), Lietuva, 2005 10 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
21/10/2005
Nuomonė dėl atskaitomybės įsipareigojimų už tarptautinius mokėjimus dalinių pakeitimų (CON/2005/37), Vokietija, 2005 10 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Nuomonė dėl nemokumo teisinio pagrindo modernizavimo, nustatant naujas priemones nemokumui spręsti ir sustiprinant kreditorių teises (CON/2005/36), Čekija, 2005 10 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso bendrojo indekso bazinio laikotarpio (CON/2005/33), OL C 254, 2005 10 14, p. 4.Papildoma informacija
10/10/2005
Nuomonė dėl Kipro centrinio banko privalomųjų atsargų tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2005/35), Kipras, 2005 10 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Nuomonė dėl Banca d’Italia struktūros ir vidaus valdymo pakeitimų, atsirandančių dėl įstatymo dėl santaupų apsaugos (CON/2005/34), Italija, 2005 10 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Nuomonė dėl Lietuvos banko mokėjimo priemonių statistinės atskaitomybės reikalavimų  (CON/2005/32), Lietuva, 2005 9 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
29/08/2005
Nuomonė dėl tiesioginės atskaitomybės sistemos mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikai nustatymo (CON/2005/31), Belgija, 2005 8 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Nuomonė dėl Banco de España pelno mokėjimo iždui taisyklių (CON/2005/30), Ispanija, 2005 8 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank teikiamo Austrijos įnašo į TVF patikėjimo fondą besivystančioms šalims, nukentėjusioms nuo stichinių nelaimių, finansavimo (CON/2005/29), Austrija, 2005 8 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Nuomonė dėl įstatymo, igyvendinančio Direktyvą 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (atsiskaitymų baigtinumo direktyvą), dalinių pakeitimų (CON/2005/28), Kipras, 2005 8 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Nuomonė dėl bendradarbiavimo tarp De Nederlandsche Bank ir Centraal Bureau voor de Statistiek dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų (CON/2005/27), Nyderlandai, 2005 8 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska uždavinio, susijusio su integruota visos finansų rinkos priežiūra, ir jo statutų dalinių pakeitimų (CON/2005/26), Slovakija, 2005 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Nuomonė dėl lobizmo reglamentavimo, įskaitant su Národná banka Slovenska susijusią lobizmo veiklą (CON/2005/25), Slovakija, 2005 8 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros reorganizavimo ir dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros (CON/2005/24), Čekija, 2005 7 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Nuomonė dėl tarptautinių paslaugų atskaitomybės mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikai (CON/2005/23), Austrija, 2005 7 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Nuomonė dėl dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos) pratęsimo (CON/2005/22), OL C 161, 2005 7 1, p. 11.Papildoma informacija
22/06/2005
2005 m. gegužės 20 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus (ECB/2005/9), OL C 151, 2005 6 22, p. 29.
21/06/2005
Aktas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų  OL L 157, 2005 6 21, p. 203.
14/06/2005
Nuomonė dėl euro įvedimo teisinio pagrindo (CON/2005/21), Lietuva, 2005 6 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
14/06/2005
Nuomonė dėl Latvijas Banka statuto dalinių pakeitimų (CON/2005/20), Latvija, 2005 6 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Nuomonė dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo, siekiant atspindėti Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo pokyčius  (CON/2005/18), OL C 144, 2005 6 14, p. 17.Papildoma informacija
14/06/2005
Nuomonė dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo siekiant atspindėti Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo pokyčius (CON/2005/17), OL C 144, 2005 6 14, p. 16.Papildoma informacija
14/06/2005
Nuomonė dėl Bendrijos statistikos apie užsienyje esančių susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (CON/2005/16), OL C 144, 2005 6 14, p. 14.Papildoma informacija
07/06/2005
Nuomonė dėl techninių uždavinių ir kitų pareigų, susijusių su teisėtos mokėjimo priemonės apsauga nuo klastojimo (CON/2005/19), Vengrija, 2005 6 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Nuomonė dėl debeto kortelės sistemos veikimo išlaidų paskirstymo tarp bankų, vartotojų ir mažmenininkų (CON/2005/15), Danija, 2005 5 31.
31/05/2005
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2005/14), Vengrija, 2005 5 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Nuomonė dėl pinigų finansinių institucijų mėnesio balansų atskaitomybės (CON/2005/13), Kipras, 2005 5 30.
25/05/2005
Nuomonė dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (CON/2005/12), Liuksemburgas, 2005 5 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Nuomonė dėl statistinių duomenų kokybės, taikant perviršinio deficito procedūrą (CON/2005/11), OL C 116, 2005 5 18, p. 11.Papildoma informacija
02/05/2005
2005 m. vasario 3 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2005/2), OL L 111, 2005 5 2, p. 1.
29/04/2005
2005 m. kovo 11 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/1 dėl nacionalinių centrinių bankų turimų ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su ECB užsienio atsargomis teisinių dokumentų (ECB/2005/6), OL L 109, 2005 4 29, p. 107.
29/04/2005
Nebegalioja: 2005 m. vasario 17 d. ECB gairės dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos (ECB/2005/5), OL L 109, 2005 4 29, p. 81.
29/04/2005
2005 m. vasario 15 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2003/2 dėl tam tikrų ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos (ECB/2005/4), OL L 109, 2005 4 29, p. 6.
28/04/2005
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank statistinės atskaitomybės reikalavimų dėl operacijų kodų mokėjimams (CON/2005/10), Vengrija, 2005 4 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
2005 m. balandžio 7 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique išorės auditoriaus (ECB/2005/8), OL C 91, 2005 4 15, p. 5.
15/04/2005
2005 m. balandžio 7 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Bank of Greece išorės auditoriaus (ECB/2005/7), OL C 91, 2005 4 15, p. 4.
15/04/2005
Nuomonė dėl taisyklių, susijusių su vertybinių popierių atsiskaitymų įstaigų ir prilyginamų įstaigų rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra (CON/2005/9), Belgija, 2005 4 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
Nuomonė dėl Hagos konvencijos dėl tarpininko laikomų vertybinių popierių (CON/2005/7), OL C 81, 2005 4 2, p. 10.
01/04/2005
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų kredito unijoms (CON/2005/8), Lietuva, 2005 4 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Nuomonė dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2005/6), OL C 75, 2005 3 24, p. 14.Papildoma informacija
02/03/2005
Nuomonė dėl kapitalo pakankamumo sistemos kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2005/4), OL C 52, 2005 3 2, p. 37.
28/02/2005
Nuomonė dėl Maltos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų kredito institucijoms (CON/2005/5), Malta, 2005 2 28.
26/02/2005
2005 m. vasario 11 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de Portugal išorės auditoriaus (ECB/2005/3), OL C 50, 2005 2 26, p. 6.
17/02/2005
Nuomonė dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui (CON/2005/2), OL C 40, 2005 2 17, p. 9.Papildoma informacija
09/02/2005
Nuomonė dėl grynųjų pinigų apdorojimo ir paskirstymo (CON/2005/3), Vengrija, 2005 2 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
2005 m. sausio 21 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2001/3 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (ECB/2005/1), OL L 30, 2005 2 3, p. 21.
03/02/2005
Nuomonė dėl Banca d’Italia Libanui suteikiamų kredito linijų (CON/2005/1), Italija, 2005 2 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language