2005

31/12/2005
Vélemény a pénzeszközök átutalását kísérő megbízói információkról (CON/2005/56), HL C 336., 2005.12.31., 109. o.Kiegészítő információ
30/12/2005
Vélemény a Národná banka Slovenska által alkalmazandó számviteli és pénzügyi adatszolgáltatási előírásokról (CON/2005/61), Szlovákia, 2005.12.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Vélemény az euro bevezetésére való előkészületek során a Lietuvos bankas alapokmányának módosításáról  (CON/2005/60), Litvánia, 2005.12.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Vélemény az euro bevezetésére való felkészülés során az Eesti Pank alapokmányának módosításáról (CON/2005/59), Észtország, 2005.12.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
Az EKB iránymutatása (2005. december 15.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2000/1 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/15), HL L 345., 2005.12.28., 33. o.
23/12/2005
Vélemény a megtakarítások védelméről szóló törvény miatt a Banca d’Italia felépítésében és irányításában bekövetkező változásokról szóló módosított javaslatról (CON/2005/58), Olaszország, 2005.12.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
Az EKB határozata (2005. december 9.) a 2006-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2005/14), HL L 333., 2005.12.20., 55. o.
20/12/2005
Vélemény a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv átültetésére és alkalmazására meghatározott határidők kiterjesztéséről (CON/2005/53), HL C 323., 2005.12.20., 31. o.Kiegészítő információ
16/12/2005
Vélemény az euro bevezetésének következményeként a részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok tőkéjének újradenominálásáról és a névérték nélküli részvények bevezetéséről (CON/2005/57), Szlovénia, 2005.12.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Vélemény az euro bevezetésének rendszeréről azokban a tagállamokban, amelyek még nem vezették be az eurót  (CON/2005/51), HL C 316., 2005.12.13., 25. o.Kiegészítő információ
12/12/2005
Vélemény az állami kincstári rendszer változásairól (CON/2005/55), Szlovákia, 2005.12.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Vélemény a Sveriges Riksbank alapokmányának módosításairól (CON/2005/54), Svédország, 2005.12.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Vélemény a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló rendelettervezetről (CON/2005/52), Magyarország, 2005.12.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
01/12/2005
Vélemény a kereskedelmi bankok Betétvédelmi Alaphoz való hozzájárulásainak csökkentéséről és a monetáris finanszírozásról (CON/2005/50), Szlovákia, 2005.12.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Vélemény a bankok és a külföldi bankok fióktelepeinek statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeiről (CON/2005/49), Csehország, 2005.11.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
Az EKB határozata (2005. november 17.) az EKB éves beszámolójáról szóló EKB/2002/11 határozat módosításáról (EKB/2005/12), HL L 311., 2005.11.26., 43. o.
26/11/2005
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2005. november 17.) az EKB forgalomban lévő eurobankjegyekből származó jövedelmének a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai közötti elosztásáról (EKB/2005/11), HL L 311., 2005.11.26., 41. o.
18/11/2005
Vélemény a Sveriges Riksbank által azon vállalatoknak fizetendő kamatköltségről, amelyek a készpénz válogatását és tárolását végzik (CON/2005/48), Svédország, 2005.11.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Vélemény a Národná banka Slovenska jogi személyek büntetőjogi felelőssége alóli mentesítéséről  (CON/2005/47), Szlovákia, 2005.11.16.
16/11/2005
Vélemény egyedi statisztikai információknak a Česká národní banka és a Český statistický úřad (Statisztikai Hivatal) közötti, statisztikai célú cseréjéről (CON/2005/46), Csehország, 2005.11.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
Az EKB ajánlása (2005. október 26.) az Európai Unió Tanácsa számára a Central Bank and Financial Services Authority of Ireland külső könyvvizsgálóiról (EKB/2005/10), HL C 277., 2005.11.10., 30. o.
04/11/2005
Vélemény az egyes pénzügyi intézményekkel (beleértve a biztosítótársaságokat és a nyugdíjalapokat) kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (CON/2005/45), Csehország, 2005.11.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Vélemény a devizaügyletek végzésére feljogosító engedélyről szóló rendelkezésekről (CON/2005/44), Lengyelország, 2005.11.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Vélemény a bemutatóra szóló értékpapírok bevonásáról és a társasági értékpapírokról szóló jogi keretrendszer modernizálásáról  (CON/2005/43), Belgium, 2005.11.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Vélemény az elszámolásforgalom lebonyolítására vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet folytonossági követelményekről szóló rendelettervezetről (CON/2005/42), Magyarország, 2005.11.1.Kiegészítő információ
01/11/2005
Vélemény a kis értékű, nagy tömegű megbízásokat feldolgozó fizetési rendszerek felvigyázásáról (CON/2005/41), Olaszország, 2005.11.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Vélemény a pénzügyi eszközök tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos szabályok végrehajtásáról (CON/2005/40), Franciaország, 2005.10.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Vélemény a pénzügyi piac felügyeletének átfogó integrációjáról a Česká národní banka mint kizárólagos felügyeleti hatóság által (CON/2005/39), Csehország, 2005.10.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Vélemény a Lietuvos bankas bankjegy- és érmekibocsátási jogáról az euro bevezetésekor, valamint elnökének személyes függetlenségéről (CON/2005/38), Litvánia, 2005.10.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Vélemény a határokon átnyúló fizetésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási követelmények módosításairól  (CON/2005/37), Németország, 2005.10.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Vélemény a fizetésképtelenségi keretrendszernek a fizetésképtelenség megszüntetése és a hitelezők jogainak erősítése vonatkozásában új eszközöket bevezető átalakításáról (CON/2005/36), Csehország, 2005.10.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexek (HICP) közös bázisidőszakáról (CON/2005/33), HL C 254., 2005.10.14., 4. o.Kiegészítő információ
10/10/2005
Vélemény Ciprus Központi Bankjának kötelező tartalékképzési rendszerének módosításairól (CON/2005/35), Ciprus, 2005.10.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Vélemény a megtakarítások védelméről szóló törvény miatt a Banca d’Italia felépítésében és irányításában bekövetkező változásokról (CON/2005/34), Olaszország, 2005.10.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Vélemény a Lietuvos bankas fizetési eszközökkel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeiről (CON/2005/32), Litvánia, 2005.9.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Vélemény a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái tekintetében a közvetlen adatszolgáltatási rendszer bevezetéséről (CON/2005/31), Belgium, 2005.8.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Vélemény a Banco de España's nyereségének az államkincstár felé történő kifizetése szabályairól (CON/2005/30), Spanyolország, 2005.8.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Vélemény az IMF természeti katasztrófákkal sújtott, alacsony bevétellel rendelkező országokat segítő vagyonkezelői alapjához az Ausztria által nyújtott hozzájárulásnak az Oesterreichische Nationalbank általi finanszírozásáról (CON/2005/29), Ausztria, 2005.8.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Vélemény a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvet (elszámolások véglegességéről szóló irányelv) végrehajtó törvény módosításairól (CON/2005/28), Ciprus, 2005.8.10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Vélemény a De Nederlandsche Bank és a Centraal Bureau voor de Statistiek között az EKB statisztikai jelentési követelményeire vonatkozó együttműködésről (CON/2005/27), Hollandia, 2005.8.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Vélemény a Národná banka Slovenska a teljes pénzügyi piac integrált felügyeletével kapcsolatos feladatáról és alapokmányának módosításáról (CON/2005/26), Szlovákia, 2005.8.4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Vélemény a lobbyzásról szóló rendeletről, beleértve a Národná banka Slovenska-val kapcsolatos lobbytevékenységeket (CON/2005/25), Szlovákia, 2005.8.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Vélemény a pénzügyi piac felügyeletének reorganizációjáról és a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek áttekintéséről (CON/2005/24), Cseh Köztársaság, 2005.7.15. (CON/2005/24), Csehország, 2005.7.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Vélemény a határon átnyúló szolgáltatásoknak a fizetésimérleg- és a nemzetközi befektetési pozíció statisztika vonatkozásában történő jelentéséről (CON/2005/23), Ausztria, 2005.7.11. (CON/2005/23), Ausztria, 2005.7.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Vélemény az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programról (a „Periklész-program”) (CON/2005/22), HL C 161., 2005.7.1., 11. o.Kiegészítő információ
22/06/2005
Az EKB ajánlása (2005. május 20.) az Európai Unió Tanácsa számára a De Nederlandsche Bank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2005/9), HL C 151., 2005.6.22., 29. o.
21/06/2005
A Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány  HL L 157., 2005.6.21., 203. o.
14/06/2005
Vélemény az euro elfogadásával kapcsolatos jogszabályi keretről (CON/2005/21), Litvánia, 2005.6.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Vélemény a Latvijas Banka alapokmányának módosításairól (CON/2005/20), Lettország, 2005.6.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Vélemény a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásában történt változások tükrözése érdekében (CON/2005/18), HL C 144., 2005.6.14., 17. o.Kiegészítő információ
14/06/2005
Vélemény a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról (CON/2005/17), HL C 144., 2005.6.14., 16. o.Kiegészítő információ
14/06/2005
Vélemény a külföldi leányvállalatok felépítésére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról (CON/2005/16), HL C 144., 2005.6.14., 14. o.Kiegészítő információ
07/06/2005
Vélemény a magyar és külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai és egyéb feladatokról szóló rendelettervezetről (CON/2005/19), Magyarország, 2005.6.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Vélemény a betéti (debit) kártyák működési költségeinek a bankok, a vásárlók és a kereskedők közötti megoszlásáról (CON/2005/15), Dánia, 2005.5.31.
31/05/2005
Vélemény a kötelező jegybanki tartalékról (CON/2005/14), Magyarország, 2005.5.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
30/05/2005
Vélemény a monetáris pénzügyi intézmények havi mérlegeinek jelentéséről (CON/2005/13), Ciprus, 2005.5.30.
25/05/2005
Vélemény a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról (CON/2005/12), Luxemburg, 2005.5.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Vélemény a túlzott hiány esetén követendő eljárással összefüggésben a statisztikai adatok minőségéről (CON/2005/11), HL C 116., 2005.5.18., 11. o.Kiegészítő információ
02/05/2005
Az EKB iránymutatása (2005. február 3.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló EKB/2000/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/2), HL L 111., 2005.5.2., 1. o.
29/04/2005
Az EKB iránymutatása (2005. március 11.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2000/1 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/6), HL L 109., 2005.4.29., 107. o.
29/04/2005
Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2005. február 17.) az EKB statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól (EKB/2005/5), HL L 109., 2005.4.29., 81. o.
29/04/2005
Az EKB iránymutatása (2005. február 15.) az EKB egyes statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a nemzeti központi bankok monetáris és bankstatisztika terén történő statisztikai adatszolgáltatására vonatkozó eljárásokról szóló EKB/2003/2 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/4), HL L 109., 2005.4.29., 6. o.
28/04/2005
Vélemény a jegybanki információs rendszerhez kapcsolódó jogcímezési kötelezettségről szóló rendelet tervezetéről (CON/2005/10), Magyarország, 2005.4.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
15/04/2005
Az EKB ajánlása (2005. április 7.) az Európai Unió Tanácsa számára a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique külső könyvvizsgálóiról (EKB/2005/8), HL C 91., 2005.4.15., 5. o.
15/04/2005
Az EKB ajánlása (2005. április 7.) az Európai Unió Tanácsa számára a Bank of Greece külső könyvvizsgálóiról (EKB/2005/7), HL C 91., 2005.4.15., 4. o.
15/04/2005
Vélemény az értékpapírelszámolási és a hasonló szabályozás alá eső intézmények prudenciális felülvizsgálatáról (CON/2005/9), Belgium, 2005.4.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
Vélemény a közvetítő szervezetek által tartott értékpapírokról szóló hágai egyezményről (CON/2005/7), HL C 81., 2005.4.2., 10. o.
01/04/2005
Vélemény a hitelintézetekre (kredito unija) vonatkozó kötelező tartalék követelményekről (CON/2005/8), Litvánia, 2005.4.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Vélemény az EKB Igazgatósága tagjának kinevezéséről (CON/2005/6), HL C 75., 2005.3.24., 14. o.Kiegészítő információ
02/03/2005
Vélemény a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások tőkemegfelelési keretszabályairól (CON/2005/4), HL C 52., 2005.3.2., 37. o.
28/02/2005
Vélemény a Central Bank of Malta hitelintézetekre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (CON/2005/5), Málta, 2005.2.28.
26/02/2005
Az EKB ajánlása (2005. február 11.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banco de Portugal külső könyvvizsgálóiról (EKB/2005/3), HL C 50., 2005.2.26., 6. o.
17/02/2005
Vélemény a pénzügyi rendszerek pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljából való felhasználásának megakadályozásáról (CON/2005/2), HL C 40., 2005.2.17., 9. o.Kiegészítő információ
09/02/2005
Vélemény a pénzfeldolgozási tevékenységről és a készpénzforgalmazásról  (CON/2005/3), Magyarország, 2005.2.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
Az EKB iránymutatása (2005. január 21.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről (TARGET) szóló EKB/2001/3 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/1), HL L 30., 2005.2.3., 21. o.
03/02/2005
Vélemény a Banca d'Italia Libanon számára tartott hitelkereteinek növeléséről (CON/2005/1), Olaszország, 2005.2.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language