Menu

2005

31/12/2005
Lausunto maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (CON/2005/56), EUVL C 336, 31.12.2005, s. 109.Lisätietoja
30/12/2005
Lausunto kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista standardeista, joita Národná banka Slovenskan on käytettävä (CON/2005/61), Slovakia, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Lausunto Lietuvos bankasin perussäännön muuttamisesta valmisteltaessa euron käyttöönottoa (CON/2005/60), Liettua, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Lausunto Eesti Pankin perussäännön muuttamisesta valmisteltaessa euron käyttöönottoa (CON/2005/59), Viro, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
EKP:n suuntaviivat, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantojen hoidosta sekä EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 muuttamisesta (EKP/2005/15), EUVL L 345, 28.12.2005, s. 33.
23/12/2005
Lausunto tarkistetusta ehdotuksesta talletusten suojaa koskevista säännöksistä johtuviksi muutoksiksi Banca d’Italian rakenteeseen ja sisäiseen hallintoon (CON/2005/58), Italia, 23.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
EKP:n päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 2005, vuonna 2006 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2005/14), EUVL L 333, 20.12.2005, s. 55.
20/12/2005
Lausunto rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevien määräaikojen pidentämisestä (CON/2005/53), EUVL C 323, 20.12.2005, s. 31.Lisätietoja
16/12/2005
Lausunto osakeyhtiöiden ja rajavastuuyhtiöiden osakepääoman muuttamisesta ja nimellisarvottomien osakkeiden käyttöönotosta euron käyttöönoton johdosta (CON/2005/57), Slovenia, 16.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Lausunto järjestelystä euron käyttöönottamiseksi jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä ottaneet sitä käyttöön (CON/2005/51), EUVL C 316, 13.12.2005, s. 25.Lisätietoja
12/12/2005
Lausunto muutoksista valtionkassajärjestelmään (CON/2005/55), Slovakia, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Lausunto Sveriges Riksbankin perussäännön muuttamisesta (CON/2005/54), Ruotsi, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Lausunto Magyar Nemzeti Bankin uuden tyyppisiä tietoja koskevista tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista (CON/2005/52), Unkari, 5.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Lausunto liikepankkien talletussuojarahastoon suoritettavien vuotuisten maksujen pienenemisestä ja keskuspankkirahoituksesta (CON/2005/50), Slovakia, 1.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Lausunto pankkien ja ulkomaisten pankkien sivukonttorien tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista (CON/2005/49), Tšekki, 30.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
EKP:n päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2005, jolla muutetaan EKP:n tilinpäätöksestä tehtyä päätöstä EKP/2002/11 (EKP/2005/12), EUVL L 311, 26.11.2005, s. 43.
26/11/2005
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2005, EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saaman tulon jakamisesta rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille (EKP/2005/11), EUVL L 311, 26.11.2005, s. 41.
18/11/2005
Lausunto Sveriges Riksbankin maksamasta korkokustannuskorvauksesta yrityksille, jotka erottelevat ja varastoivat käteistä (CON/2005/48), Ruotsi, 18.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Lausunto Národná banka Slovenskan jättämisestä oikeushenkilöiden rikosoikeudellisen vastuun soveltamisalan ulkopuolelle (CON/2005/47), Slovakia, 16.11.2005.
16/11/2005
Lausunto yksittäisten tilatotietojen vaihdosta Česká národní bankan ja Český statistický úřadin (Tilastotoimisto) välillä tilastointitarkoituksia varten (CON/2005/46), Tšekki, 16.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
EKP:n suositus, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, Euroopan unionin neuvostolle Central Bank and Financial Services Authority of Irelandin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2005/10), EUVL C 277, 10.11.2005, s. 30.
04/11/2005
Lausunto tiettyjen rahoituslaitosten, mukaan lukien vakuutuslaitokset ja eläkerahastot, tilastoihin liittyvistä tiedonantovaatimuksista (CON/2005/45), Tšekki, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Lausunto valuuttalainsäädännön muuttamisesta (CON/2005/44), Puola, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Lausunto haltija-arvopapereiden lakkauttamisesta ja yritysten arvopapereita koskevan lainsäädännön uudenaikaistamisesta (CON/2005/43), Belgia, 3.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Lausunto transaktioiden selvitykselle asetettavista materiaalisista, teknisistä, turvallisuutta ja liiketoiminnan jatkuvuutta koskevista vaatimuksista (CON/2005/42), Unkari, 1.11.2005.
01/11/2005
Lausunto pienmaksujärjestelmien yleisvalvonnasta (CON/2005/41), Italia, 1.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Lausunto rahoitusinstrumenttien omistusoikeuden siirtoa koskevista täytäntöönpanosäännöistä (CON/2005/40), Ranska, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Lausunto tarkistetusta ehdotuksesta rahoitusmarkkinoiden valvonnan kattavaksi integroimiseksi siten, että Česká národní banka on ainoa valvontaviranomainen (CON/2005/39), Tšekki, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Lausunto Lietuvos bankasin oikeudesta laskea liikkeeseen seteleitä ja kolikoita euron käyttöönoton yhteydessä ja sen pääjohtajan henkilökohtaisesta riippumattomuudesta (CON/2005/38), Liettua, 26.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Lausunto maiden välisiä maksuja koskeviin tiedonantovelvollisuuksiin tehtävistä muutoksista (CON/2005/37), Saksa, 21.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Lausunto maksukyvyttömyyssääntelyn nykyaikaistamisesta ottamalla käyttöön uudet keinot maksukyvyttömyystapausten ratkaisemiseksi ja vahvistamalla velkojien oikeuksia’ (CON/2005/36), Tšekki, 18.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Lausunto yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI) koskevasta yhteisestä indeksin viitejaksosta (CON/2005/33), EUVL C 254, 14.10.2005, s. 4.Lisätietoja
10/10/2005
Lausunto muutoksista Central Bank of Cyprusin vähimmäisvarantojärjestelmään (CON/2005/35), Kypros, 10.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Lausunto talletusten suojaa koskevista säännöksistä johtuvista muutoksista Banca d'Italian rakenteeseen ja sisäiseen hallintoon (CON/2005/34), Italia, 6.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Lausunto Lietuvos bankasin maksuvälineitä koskevista tilastointivaatimuksista (CON/2005/32), Liettua, 15.9.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Lausunto suoran raportointijärjestelmän käyttöönotosta maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen laatimista varten (CON/2005/31), Belgia, 29.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Lausunto säännöistä, jotka koskevat Banco de Españan voittojen maksamista valtion kassaan (CON/2005/30), Espanja, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Lausunto, joka koskee Oesterreichische Nationalbankin rahoitusta Itävallan osuudeksi IMF:n trustirahastoon luonnonmullistusten koettelemia alhaisen tulotason maita varten (CON/2005/29), Itävalta, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Lausunto selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY (selvityksen lopullisuudesta annettu direktiivi) täytäntöönpanoa koskevan lain muuttamisesta (CON/2005/28), Kypros, 10.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Lausunto De Nederlandsche Bankin ja Centraal Bureau voor de Statistiekin välisestä EKP:n tilastointivaatimuksia koskevasta yhteistyöstä (CON/2005/27), Alankomaat, 9.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Lausunto Národná banka Slovenskan koko rahoitusmarkkinoiden integroituun valvontaan liittyvistä tehtävistä ja sen perussääntöihin tehtävistä muutoksista (CON/2005/26), Slovakia, 4.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Lausunto, joka koskee lobbauksen sääntelyä, mukaan lukien Národná banka Slovenskaan liittyvä lobbaustoiminta (CON/2005/25), Slovakia, 3.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Lausunto rahoitusmarkkinoiden valvonnan uudelleenjärjestelystä sekä maksujärjestelmien ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien yleisvalvonnasta (CON/2005/24), Tšekki, 15.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Lausunto tietojen antamisesta ulkomaisista palveluista maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevia tilastoja varten (CON/2005/23), Itävalta, 11.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Lausunto euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä perustetun tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman (Perikles-ohjelma) voimassaolon jatkamisesta (CON/2005/22), EUVL C 161, 1.7.2005, s. 11.Lisätietoja
22/06/2005
EKP:n suositus, annettu 20 päivänä toukokuuta 2005, Euroopan unionin neuvostolle De Nederlandsche Bankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2005/9), EUVL C 151, 22.6.2005, s. 29.
21/06/2005
Asiakirja Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 203.
14/06/2005
Lausunto euron käyttöönottoon liittyvästä sääntelystä (CON/2005/21), Liettua, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Lausunto Latvijas Bankan perussääntöjen muuttamisesta (CON/2005/20), Latvia, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Lausunto julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa koskevien muutosten huomioonottamiseksi (CON/2005/18), EUVL C 144, 14.6.2005, s. 17.Lisätietoja
14/06/2005
Lausunto liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa koskevien muutosten huomioon ottamiseksi (CON/2005/17), EUVL C 144, 14.6.2005, s. 16.Lisätietoja
14/06/2005
Lausunto ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista (CON/2005/16), EUVL C 144, 14.6.2005, s. 14.Lisätietoja
07/06/2005
Lausunto teknisistä tehtävistä ja muista velvollisuuksista, jotka liittyvät laillisen maksuvälineen suojaamiseen väärentämiseltä (CON/2005/19), Unkari, 7.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Lausunto pankkien, kuluttajien ja vähittäismyyjien välisen veloituskorttijärjestelmän käytöstä aiheutuvien kustannusten jakamisesta (CON/2005/15), Tanska, 31.5.2005.
31/05/2005
Lausunto vähimmäisvarantovaatimuksista (CON/2005/14), Unkari, 31.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Lausunto rahalaitosten kuukausitaseitaan koskevien tietojen antamisesta (CON/2005/13), Kypros, 30.5.2005.
25/05/2005
Lausunto rahoitusvakuusjärjestelyistä (CON/2005/12), Luxemburg, 25.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Lausunto tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (CON/2005/11), EUVL C 116, 18.5.2005, s. 11.Lisätietoja
02/05/2005
EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä helmikuuta 2005, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2005/2), EUVL L 111, 2.5.2005, s. 1.
29/04/2005
EKP:n suuntaviivat, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2005, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantojen hoidosta sekä EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP 2000/1 muuttamisesta (EKP/2005/6), EUVL L 109, 29.4.2005, s. 107.
29/04/2005
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 17 päivänä helmikuuta 2005, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta (EKP/2005/5), EUVL L 109, 29.4.2005, s. 81.
29/04/2005
EKP:n suuntaviivat, annettu 15 päivänä helmikuuta 2005, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä EKP:n tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2003/2 muuttamisesta (EKP/2005/4), EUVL L 109, 29.4.2005, s. 6.
28/04/2005
Lausunto maksujen transaktiokoodeja koskevista Magyar Nemzeti Bankin tilastovaatimuksista (CON/2005/10), Unkari, 28.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
EKP:n suositus, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2005, Euroopan unionin neuvostolle Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2005/8), EUVL C 91, 15.4.2005, s. 5.
15/04/2005
EKP:n suositus, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2005, Euroopan unionin neuvostolle Kreikan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2005/7), EUVL C 91, 15.4.2005, s. 4.
15/04/2005
Lausunto arvopaperiselvityslaitosten ja vastaavien laitosten vakauden valvontaan liittyvistä säännöistä (CON/2005/9), Belgia, 15.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
EKP:n lausunto välittäjän hallussa olevia arvopapereita koskevasta Haagin yleissopimuksesta (CON/2005/7), EUVL C 81, 2.4.2005, s. 10.Lisätietoja
01/04/2005
Lausunto luotto-osuuskuntia (kredito unija) koskevista vähimmäisvarantovaatimuksista (CON/2005/8), Liettua, 1.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2005/6), EUVL C 75, 24.3.2005, s. 14.Lisätietoja
02/03/2005
Lausunto luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevasta vakavaraisuussäännöstöstä (CON/2005/4), EUVL C 52, 2.3.2005, s. 37.
28/02/2005
Lausunto Central Bank of Maltan luottolaitoksia koskevista tilastovaatimuksista (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
26/02/2005
EKP:n suositus, annettu 11 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan unionin neuvostolle Banco de Portugalin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2005/3), EUVL C 50, 26.2.2005, s. 6.
17/02/2005
Lausunto ehdotuksesta rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (CON/2005/2), EUVL C 40, 17.2.2005, s. 9.Lisätietoja
17/02/2005
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [3 a)-c)] 17.2.2005.
09/02/2005
Lausunto käteisen rahan käsittelystä ja jakelusta (CON/2005/3), Unkari, 9.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2001/3 muuttamisesta (EKP/2005/1), EUVL L 30, 3.2.2005, s. 21.
03/02/2005
Lausunto Banca d'Italian luottoliimiittien laajentamisesta Libanoniin (CON/2005/1), Italia, 3.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language