2005

31/12/2005
Arvamus seoses rahaülekannetele lisatava teabega maksja kohta (CON/2005/56), ELT C 336, 31.12.2005, lk 109.Täiendav teave
30/12/2005
Arvamus Národná banka Slovenska [Slovakkia keskpanga] raamatupidamisaruandluse standardi kohta (CON/2005/61), Slovakkia, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Arvamus Lietuvos bankas [Leedu keskpanga] seaduse muutmise kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2005/60), Leedu, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Arvamus Eesti Panga seaduse muutmise kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2005/59), Eesti, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
28/12/2005
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/1, mis käsitleb EKP välisvaluutareservide haldamist riikide keskpankade poolt ja EKP välisvaluutareservi tehingute õigusdokumente, 15. detsember 2005 (EKP/2005/15), ELT L 345, 28.12.2005, lk 33.
23/12/2005
Arvamus hoiuste kaitse seadusest tuleneva Banca d’Italia [Itaalia keskpanga] struktuuri ja sisekorralduse muudetud ettepaneku kohta (CON/2005/58), Itaalia, 23.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
EKP otsus müntide emissiooni 2006. aasta mahu heakskiitmise kohta, 9. detsember 2005 (EKP/2005/14), ELT L 333, 20.12.2005, lk 55.
20/12/2005
Arvamus tähtaegade kohta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) rakendamiseks ja kohaldamiseks (CON/2005/53), ELT C 323, 20.12.2005, lk 31.Täiendav teave
16/12/2005
Arvamus osaühingute ja aktsiaseltside kapitali uuestivääringustamise kohta ning nimiväärtuseta osaluste kasutuselevõtu kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2005/57), Sloveenia, 16.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Arvamus euro kasutuselevõtu korra kohta liikmesriikides, kes ei ole veel eurole üle läinud (CON/2005/51), ELT C 316, 13.12.2005, lk 25.Täiendav teave
12/12/2005
Arvamus seoses riigikassa süsteemi muutmisega (CON/2005/55), Slovakkia, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Arvamus Sveriges Riksbank [Rootsi keskpanga] seaduse muutmise kohta  (CON/2005/54), Rootsi, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] uut tüüpi andmeid käsitleva statistikaaruandluse nõuete kohta (CON/2005/52), Ungari, 5.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Arvamus kommertspankade aastamakste vähendamise kohta hoiusta tagamise fondi ja keskpangarahastamise kohta (CON/2005/50), Slovakkia, 1.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Arvamus pankade ja välisriigi pankade filiaalide statistikaaruandluse nõuete kohta (CON/2005/49), Tšehhi Vabariik, 30.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2002/11 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 17. november 2005  (EKP/2005/12), ELT L 311, 26.11.2005, lk 43.
26/11/2005
Kehtivus lõppenud: EKP otsus ringluses olevatelt euro pangatähtedelt EKP-le koguneva tulu jaotamise kohta osalevate liikmesriikide keskpankadele, 17. november 2005, (EKP/2005/11), ELT L 311, 26.11.2005, lk 41.
18/11/2005
Arvamus intressitasu kohta, mida Sveriges Riksbank [Rootsi keskpank] maksab sularaha deponeerimise ja eraldi hoidmise asutustele (CON/2005/48), Rootsi, 18.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Arvamus Národná banka Slovenska [Slovaki keskpanga] vabastamise kohta juriidiliste isikute suhtes kohaldatavast kriminaalvastutusest (CON/2005/47), Slovakkia, 16.11.2005.
16/11/2005
Arvamus statistikaandmete vahetuse kohta statistika koostamisel Česká národní banka [Tšehhi keskpanga] ja Český statistický úřad [statistikaameti] vahel  (CON/2005/46), Tšehhi Vabariik, 16.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
EKP soovitus, 26. oktoober 2005, Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank and Financial Services Authority of Ireland [Iiri keskpanga] välisaudiitorite kohta (EKP/2005/10), ELT C 277, 10.11.2005, lk 30.
04/11/2005
Arvamus teatavate finantsasutuste, sh kindlustusettevõtete ja pensionifondide, statistikaaruandluse nõuete kohta  (CON/2005/45), Tšehhi Vabariik, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Arvamus valuutavahetusluba käsitlevate sätete muutmise kohta (CON/2005/44), Poola, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Arvamus esitajaväärtpaberite kaotamise ja äriühingute väärtpabereid reguleeriva õigusraamistiku kaasajastamise kohta  (CON/2005/43), Belgia, 3.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Arvamus tasaarveldustehingutele esitatavate materiaalsete, tehniliste, turvalisuse ja majandustegevuse jätkuvuse nõuete kohta (CON/2005/42), Ungari, 1.11.2005.
01/11/2005
Arvamus madala maksumusega maksesüsteemide üle teostatava järelevalve kohta (CON/2005/41), Itaalia, 1.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Arvamus finantsinstrumentide suhtes omandiõiguse üleandmist reguleerivate normide rakendamise kohta (CON/2005/40), Prantsusmaa, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Arvamus muudetud ettepaneku kohta seoses finantsturgude järelevalve ulatusliku integratsiooniga, mille puhul Česká národní banka [Tšehhi keskpank] oleks ainus järelevalve teostaja (CON/2005/39), Tšehhi Vabariik, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Arvamus seoses Lietuvos bankas [Leedu keskpanga] õigusega euro kasutuselevõtmisel emiteerida rahatähti ja münte ning seoses Leedu Keskpanga presidendi sõltumatusega (CON/2005/38), Leedu, 26.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Arvamus piiriüleste maksetega seotud aruandluskohustuse muutmise kohta (CON/2005/37), Saksamaa, 21.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Arvamus seoses ajakohastatud maksejõuetuse raamistikuga, mis kehtestab uued meetmed maksejõuetuse käsitlemiseks ja tugevdab võlausaldajate õigusi (CON/2005/36), Tšehhi Vabariik, 18.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Arvamus tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) ühise vaatlusperioodi kohta (CON/2005/33), ELT C 254, 14.10.2005, lk 4.Täiendav teave
10/10/2005
Arvamus Central Bank of Cyprus [Küprose keskpanga] kohustusliku reservi korra muudatuste kohta  (CON/2005/35), Küpros, 10.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Arvamus hoiuste kaitse seadusest tuleneva Banca d’Italia [Itaalia keskpanga] struktuuri ja sisekorralduse kohta (CON/2005/34), Itaalia, 6.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Arvamus Lietuvos bankas [Leedu keskpanga] statistikaaruandluse nõuete kohta makseinstrumentide osas (CON/2005/32), Leedu, 15.9.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Arvamus maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika vahetu aruandluse süsteemi kasutuselevõtu kohta (CON/2005/31), Belgia, 29.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Arvamus Banco de España [Hispaania keskpanga] kasumi riigikassasse kandmise reeglite kohta (CON/2005/30), Hispaania, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Arvamus väikese sissetulekuga riikide, mida on tabanud loodusõnnetus, abistamiseks asutatud IMF sihtfondi Austria sissemakse rahastamise kohta Oesterreichische Nationalbanki [Austria keskpanga] poolt (CON/2005/29), Austria, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Arvamus muudatuste kohta seaduses, millega rakendatakse direktiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (arvelduse lõplikkuse direktiiv),  (CON/2005/28), Küpros, 10.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Arvamus De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] ja Hollandi statistikaameti koostöö kohta seoses EKP statistika aruandluse nõuetega (CON/2005/27), Madalmaad, 9.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Arvamus Národná banka Slovenska [Slovaki keskpanga] ülesande kohta seoses kogu finantsturu kompleksse järelevalvega ja tema põhikirja muutmise kohta (CON/2005/26), Slovakkia, 4.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Arvamus lobitöö reguleerimise kohta, sh lobitöö Národná banka Slovenska [Slovaki keskpanga] suhtes (CON/2005/25), Slovakkia, 3.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Arvamus finantsturu ja makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemide järelevalve ümberkorraldamise kohta  (CON/2005/24), Tšehhi Vabariik, 15.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Arvamus piiriüleste teenuste aruandluse kohta seoses maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikaga  (CON/2005/23), Austria, 11.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Arvamus seoses vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi (euro kaitsmiseks võltsimise eest) laiendamisega (programm Perikles) (CON/2005/22), ELT C 161, 1.7.2005, lk 11.Täiendav teave
22/06/2005
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] välisaudiitori kohta, 20. mai 2005 (EKP/2005/9), ELT C 151, 22.6.2005, lk 29.
21/06/2005
Akt Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta  ELT L 157, 21.6.2005, lk 203.
14/06/2005
Arvamus euro kasutuselevõtu õigusliku raamistiku kohta (CON/2005/21), Leedu, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Arvamus Latvijas Banka [Läti keskpanga] põhikirja muutmise kohta (CON/2005/20), Läti, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Arvamus eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta seoses stabiilsuse ja kasvu paktist tulenevate muudatuste rakendamise kajastamisega (CON/2005/18), ELT C 144, 14.6.2005, lk 17.Täiendav teave
14/06/2005
Arvamus ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (CON/2005/17), ELT C 144, 14.6.2005, lk 16.Täiendav teave
14/06/2005
Arvamus seoses ühenduse statistikaga välismaiste sidusettevõtete struktuuri ja tegevuse kohta (CON/2005/16), ELT C 144, 14.6.2005, lk 14.Täiendav teave
07/06/2005
Arvamus tehniliste ülesannete ja muude kohustuste kohta, mis on seotud seadusliku maksevahendi kaitsmisega võltsimise eest (CON/2005/19), Ungari, 7.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Arvamus deebetkaardi süsteemi tegevuskulude jaotamise kohta pankade, tarbijate ja kaubanduse vahel (CON/2005/15), Taani, 31.5.2005.
31/05/2005
Arvamus kohustusliku reservi nõude kohta (CON/2005/14), Ungari, 31.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Arvamus rahaloomeasutuste kuubilansside esitamise kohta (CON/2005/13), Küpros, 30.5.2005.
25/05/2005
Arvamus finantstagatiskokkulepete kohta (CON/2005/12), Luksemburg, 25.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Arvamus ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusega seotud statistikaandmete kvaliteedi kohta (CON/2005/11), ELT C 116, 18.5.2005, lk 11.Täiendav teave
02/05/2005
EKP Suunis, 3. veebruar 2005, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (EKP/2005/2), ELT L 111, 2.5.2005, lk 1.
29/04/2005
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/1, mis käsitleb riikide keskpankade teostatavat EKP välisvaluutareservide haldamist ja EKP välisvaluutareservidega tehtavate tehingute õigusdokumente, 11. märts 2005  (EKP/2005/6), ELT L 109, 29.4.2005, lk 107.
29/04/2005
Kehtivus lõppenud: EKP suunis EKP statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas, 17. veebruar 2005 (EKP/2005/5), ELT L 109, 29.4.2005, lk 81.
29/04/2005
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2003/2 EKP statistilise aruandluse nõuete kohta ja riikide keskpankade statistilise teabe aruandluse korra kohta rahandus- ja pangandusstatistika valdkonnas, 15. veebruar 2005 (EKP/2005/4), ELT L 109, 29.4.2005, lk 6.
28/04/2005
Arvamus Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] statistikaaruandluse nõuete kohta seoses maksete tehingukoodidega (CON/2005/10), Ungari, 28.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique [Belgia keskpanga] välisaudiitorite kohta, 7. aprill 2005 (EKP/2005/8), ELT C 91, 15.4.2005, lk 5.
15/04/2005
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Bank of Greece [Kreeka keskpanga] välisaudiitorite kohta, 7. aprill 2005 (EKP/2005/7), ELT C 91, 15.4.2005, lk 4.
15/04/2005
Arvamus väärtpaberiarveldusasutuste ja samalaadsete asutuste usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvega seotud õigusnormide kohta (CON/2005/9), Belgia, 15.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
Arvamus Vahendaja poolt hoitavate väärtpaberite Haagi konventsiooni kohta  (CON/2005/7), ELT C 81, 2.4.2005, lk 10.
01/04/2005
Arvamus laenuühisuste (kredito unija) kohustusliku reservi nõude kohta  (CON/2005/8), Leedu, 1.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Arvamus EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2005/6), ELT C 75, 24.3.2005, lk 14.Täiendav teave
02/03/2005
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute kapitali adekvaatsuse raamistiku kohta (CON/2005/4), ELT C 52, 2.3.2005, lk 37.
28/02/2005
Arvamus Malta keskpanga poolt krediidiasutustele kehtestatud statistikaaruandluse nõuete kohta (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
26/02/2005
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banco de Portugal [Portugali keskpanga] välisaudiitorite kohta, 11.2.2005 (EKP/2005/3), ELT C 50, 26.2.2005, lk 6.
17/02/2005
Arvamus rahandussüsteemi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kasutamise tõkestamise kohta  (CON/2005/2), ELT C 40, 17.2.2005, lk 9.Täiendav teave
09/02/2005
Arvamus sularaha töötlemise ja jaotamise kohta  (CON/2005/3), Ungari, 9.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
EKP suunis, 21. jaanuar 2005, millega muudetakse suunist EKP/2001/3 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta (EKP/2005/1), ELT L 30, 3.2.2005, lk 21.
03/02/2005
Arvamus Banca d’Italia [Itaalia keskpanga] krediidiliini kohta Liibanonile (CON/2005/1), Itaalia, 3.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language