2005

31/12/2005
Udtalelse om oplysninger om indbetaler i forbindelse med pengeoverførsler  (CON/2005/56), EUT C 336 af 31.12.2005, s. 109.Læs mere
30/12/2005
Udtalelse om Národná banka Slovenskas fremtidige standarder for regnskabs- og finansiel indberetning (CON/2005/61), Slovakiet, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Udtalelse om ændring af statutterne for Lietuvos bankas som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2005/60), Litauen, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Udtalelse om ændring af statutterne for Eesti Pank som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2005/59), Estland, 30.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
ECB's retningslinje af 15. december 2005 om ændring af retningslinje ECB/2000/1 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver og om den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende ECB's valutareserveaktiver (ECB/2005/15), EUT L 345 af 28.12.2005, s. 33.
23/12/2005
Udtalelse om ændret forslag til ændringer af Banca d'Italias struktur og styrelsesordning i forbindelse med en lov om indskyderbeskyttelse (CON/2005/58), Italien, 23.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
ECB's beslutning af 9. december 2005 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2006 (ECB/2005/14), EUT L 333 af 20.12.2005, s. 55.
20/12/2005
Udtalelse om forlængelse af fristerne for gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (CON/2005/53), EUT C 323 af 20.12.2005, s. 31.Læs mere
16/12/2005
Udtalelse om denominering af kapitalen i aktieselskaber og selskaber med begrænset ansvar og indførelse af no par value-aktier i forbindelse med overgangen til euro (CON/2005/57), Slovenien, 16.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Udtalelse om ordningen for indførelse af euroen i de medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen. (CON/2005/51), EUT C 316 af 13.12.2005, s. 25.Læs mere
12/12/2005
Udtalelse om ændringer af systemet for de offentlige finanser. (CON/2005/55), Slovakiet, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Udtalelse om ændring af Sveriges Riksbanks statutter. (CON/2005/54), Sverige, 12.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Udtalelse om Magyar Nemzeti Banks statistiske indberetningskrav vedrørende nye typer af data (CON/2005/52), Ungarn, 5.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Udtalelse om nedsættelse af forretningsbankernes årlige bidrag til indskydergarantifonden og om monetær finansiering (CON/2005/50), Slovakiet, 1.12.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Udtalelse om statistiske indberetningskrav for banker og filialer af udenlandske banker (CON/2005/49), Den Tjekkiske Republik, 30.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2005
ECB's afgørelse af 17. november 2005 om ændring af afgørelse ECB/2002/11 om ECB's årsregnskab (ECB/2005/12), EUT L 311 af 26.11.2005, s. 43.
26/11/2005
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 17. november 2005 om fordeling af ECB's indtægter fra eurosedler i omløb til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater (ECB/2005/11), EUT L 311 af 26.11.2005, s. 41.
18/11/2005
Udtalelse om Sveriges Riksbanks rentekompensation til foretagender, som adskiller og opbevarer kontanter  (CON/2005/48), Sverige, 18.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Udtalelse om Národná banka Slovenskas undtagelse fra strafansvar for juridiske personer  (CON/2005/47), Slovakiet, 16.11.2005.
16/11/2005
Udtalelse om udveksling i statistisk øjemed af statistiske enkeltdata mellem Česká národní banka og Český statistický úřad (det statistiske kontor) (CON/2005/46), Den Tjekkiske Republik, 16.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2005
ECB's henstilling af 26. oktober 2005 til Rådet for Den Europæiske Union om de eksterne revisorer i the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2005/10), EUT C 277 af 10.11.2005, s. 30.
04/11/2005
Udtalelse om statistiske indberetningskrav for visse finansielle institutioner, herunder forsikringsselskaber og pensionskasser (CON/2005/45), Den Tjekkiske Republik, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2005
Udtalelse om ændring af retsgrundlaget vedrørende valutabestemmelser (CON/2005/44), Polen, 4.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Udtalelse om afskaffelse af ihændehaverværdipapirer og modernisering af retsgrundlaget vedrørende virksomhedsværdipapirer (CON/2005/43), Belgien, 3.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Udtalelse om krav til clearing af materiel, teknisk samt driftskontinuitets- og sikkerhedsmæssig art  (CON/2005/42), Ungarn, 1.11.2005.
01/11/2005
Udtalelse om overvågning af betalingssystemer for små betalinger (CON/2005/41), Italien, 1.11.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Udtalelse om gennemførelse af nærmere regler om overdragelse af ejendomsret over finansielle instrumenter (CON/2005/40), Frankrig, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Udtalelse om et revideret forslag om fuldstændig sammenlægning af tilsyn med de finansielle markeder under Česká národní banka som eneste tilsynsmyndighed  (CON/2005/39), Den Tjekkiske Republik, 28.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2005
Udtalelse om Lietuvos bankas’ ret til at udstede sedler og mønter ved indførelse af euroen og om centralbankchefens personlige uafhængighed  (CON/2005/38), Litauen, 26.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Udtalelse om ændring af indberetningskravene vedrørende grænseoverskridende betalinger (CON/2005/37), Tyskland, 21.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Udtalelse om modernisering af insolvenslovgivningen med indførelse af nye former for insolvensbehandling til styrkelse af kreditorernes rettigheder (CON/2005/36), Den Tjekkiske Republik, 18.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2005
Udtalelse om de fælles indeksreferenceperioder for det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/2005/33), EUT C 254 af 14.10.2005, s. 4.Læs mere
10/10/2005
Udtalelse om ændring af Central Bank of Cyprus' reservekravsordning (CON/2005/35), Cypern, 10.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Udtalelse om ændringer af Bance d'Italias struktur og styrelsesordning i forbindelse med en lov om indskyderbeskyttelse (CON/2005/34), Italien, 6.10.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Udtalelse om Lietuvos bankas' krav til indberetningsstatistik vedrørende finansielle instrumenter (CON/2005/32), Litauen, 15.9.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Udtalelse om et direkte indberetningssystem af betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet  (CON/2005/31), Belgien, 29.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Udtalelse om reglerne for betaling af Banco de Espãnas overskud til statskassen. (CON/2005/30), Spanien, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Udtalelse om Oesterreichische Nationalbanks finansiering af et bidrag fra Østrig til IMF's fond for støtte til lavindkomstlande, som rammes af naturkatastrofe  (CON/2005/29), Østrig, 11.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Udtalelse om ændringer af gennemførelsesloven vedrørende direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (finalitydirektivet)  (CON/2005/28), Cypern, 10.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Udtalelse om samarbejde mellem De Nederlandsche Bank og Centraal Bureau voor de Statistiek om ECB’s statistiske rapporteringskrav (CON/2005/27), Nederlandene, 9.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Udtalelse om Národná banka Slovenskas opgave i forbindelse med integreret tilsyn med hele det finansielle marked og ændringer af Národná banka Slovenskas statut (CON/2005/26), Slovakiet, 4.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Udtalelse om regulering af lobbyvirksomhed, herunder lobbyvirksomhed i forbindelse med Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Slovakiet, 3.8.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Udtalelse om omorganisering af tilsynet med det finansielle marked og om overvågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2005/24), Den Tjekkiske Republik, 15.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2005
Udtalelse om indberetning af grænseoverskridende tjenesteydelser vedrørende betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet  (CON/2005/23), Østrig, 11.7.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Udtalelse om ændring og forlængelse af handlingsprogrammet for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (CON/2005/22), EUT C 161 af 1.7.2005, s. 11.Læs mere
22/06/2005
ECB's henstilling af 20. maj 2005 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank  (ECB/2005/9), EUT C 151 af 22.6.2005, s. 29.
21/06/2005
Akt om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 203.
14/06/2005
Udtalelse om det retlige grundlag for indførelse af euroen (CON/2005/21), Litauen, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Udtalelse om ændring af statutterne for Latvijas Banka (CON/2005/20), Letland, 14.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Udtalelse om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker til afspejling af ændringer i gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten  (CON/2005/18), EUT C 144 af 14.6.2005, s. 17.Læs mere
14/06/2005
Udtalelse om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud til afspejling af ændringer i gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten  (CON/2005/17), EUT C 144 af 14.6.2005, s. 16.Læs mere
14/06/2005
Udtalelse om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktivitet (CON/2005/16), EUT C 144 af 14.6.2005, s. 14.Læs mere
07/06/2005
Udtalelse om tekniske opgaver og andre forpligtelser i forbindelse med beskyttelse af lovlige betalingsmidler mod falskmøntneri (CON/2005/19), Ungarn, 7.6.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Udtalelse om fordelingen af omkostningerne ved driften af et betalingskortsystem mellem pengeinstitutterne, forbrugerne og forretningerne (CON/2005/15), Danmark, 31.5.2005.Læs mere
31/05/2005
Udtalelse om mindstereservekrav (CON/2005/14), Ungarn, 31.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Udtalelse om de monetære finansielle institutioners indberetning af månedlige balancer (CON/2005/13), Cypern, 30.5.2005.
25/05/2005
Udtalelse om finansielle sikkerhedsordninger (CON/2005/12), Luxembourg, 25.5.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Udtalelse om kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud  (CON/2005/11), EUT C 116 af 18.5.2005, s. 11.Læs mere
02/05/2005
ECB's retningslinje af 3. februar 2005 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2005/2), EUT L 111 af 2.5.2005, s. 1.
29/04/2005
ECB's retningslinje af 11. marts 2005 om ændring af retningslinje ECB/2000/1 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver og om den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende ECB's valutareserveaktiver (ECB/2005/6), EUT L 109 af 29.4.2005, s. 107.
29/04/2005
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 17. februar 2005 om ECB's rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2005/5), EUT L 109 af 29.4.2005, s. 81.
29/04/2005
ECB's retningslinje af 15. februar 2005 om ændring af retningslinje ECB/2003/2 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område (ECB/2005/4), EUT L 109 af 29.4.2005, s. 6.
28/04/2005
Udtalelse om Magyar Nemzeti Banks statistiske rapporteringskrav vedrørende transaktionskoder ved betalinger (CON/2005/10), Ungarn, 28.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
ECB's henstilling af 7. april 2005 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2005/8), EUT C 91 af 15.4.2005, s. 5.
15/04/2005
ECB's henstilling af 7. april 2005 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for the Bank of Greece (ECB/2005/7), EUT C 91 af 15.4.2005, s. 4.
15/04/2005
Udtalelse om regler vedrørende tilsyn med institutioner for værdipapirafvikling og hermed forbundne institutioner (CON/2005/9), Belgien, 15.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
Udtalelse om Haag-konventionen om værdipapirer, der opbevares af en mellemmand (CON/2005/7), EUT C 81 af 2.4.2005, s. 10.Læs mere
01/04/2005
Udtalelse om mindstereserver for kreditinstitutter, herunder andelslånekasser (kredito unija) (CON/2005/8), Litauen, 1.4.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Udtalelse om udnævnelse af et medlem af ECB's Direktion (CON/2005/6), EUT C 75 af 24.3.2005, s. 14.Læs mere
02/03/2005
Udtalelse om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (CON/2005/4), EUT C 52 af 2.3.2005, s. 37.
28/02/2005
Udtalelse om Central Bank of Maltas statistiske rapporteringskrav til kreditinstitutter (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
26/02/2005
ECB's henstilling af 11. februar 2005 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de Portugal (ECB/2005/3), EUT C 50 af 26.2.2005, s. 6.
17/02/2005
Udtalelse om forebyggelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning og finansiering af terrorisme (CON/2005/2), EUT C 40 af 17.2.2005, s. 9.Læs mere
17/02/2005
Uofficiel konsolideret tekst [3 a) - c)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 17.2.2005.
09/02/2005
Udtalelse om håndtering og distribution af kontanter (CON/2005/3), Ungarn, 9.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
ECB's retningslinje af 21. januar 2005 om ændring af retningslinje ECB/2001/3 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-system ("TARGET") (ECB/2005/1), EUT L 30 af 3.2.2005, s. 21.
03/02/2005
Udtalelse om Banca d’Italias etablering af kreditlinjer for Libanon  (CON/2005/1), Italien, 3.2.2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language