2005

31/12/2005
Stanovisko k informacím o plátci podávaným v souvislosti s převody finančních prostředků  (CON/2005/56), Úř. věst. C 336, 31. 12. 2005, s. 109.Dodatečné informace
30/12/2005
Stanovisko k účetním standardům a standardům finančního vykazování, jež má Národná banka Slovenska používat  (CON/2005/61), Slovensko, 30. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Stanovisko ke změnám zákona o Lietuvos bankas v rámci příprav na přijetí eura  (CON/2005/60), Litva, 30. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/12/2005
Stanovisko ke změnám zákona o Eesti Pank v rámci příprav na přijetí eura (CON/2005/59), Estonsko, 30. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/12/2005
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/1 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami Evropské centrální banky (ECB/2005/15), Úř. věst. L 345, 28. 12. 2005, s. 33.
23/12/2005
Stanovisko k přepracovanému návrhu změn struktury a vnitřního řízení Banca d’Italia, které vyplývají ze zákona o ochraně úspor (CON/2005/58), Itálie, 23. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2005
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. prosince 2005 o schválení objemu emise mincí v roce 2006 (ECB/2005/14), Úř. věst. L 333, 20. 12. 2005, s. 55.
20/12/2005
Stanovisko k prodloužení lhůt k provedení a uplatňování směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů  (CON/2005/53), Úř. věst. C 323, 20. 12. 2005, s. 31.Dodatečné informace
16/12/2005
Stanovisko k redenominaci základního kapitálu akciových společností a společností s ručením omezeným a k zavedení akcií bez jmenovité hodnoty v souvislosti se zavedením eura  (CON/2005/57), Slovinsko, 16. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2005
Stanovisko k režimu zavedení eura v členských státech, které euro dosud nepřijaly (CON/2005/51), Úř. věst. C 316, 13. 12. 2005, s. 25.Dodatečné informace
12/12/2005
Stanovisko ke změnám v systému státní pokladny (CON/2005/55), Slovensko, 12. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2005
Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank (CON/2005/54), Švédsko, 12. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2005
Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti, kterou stanoví Magyar Nemzeti Bank ohledně nového druhu údajů  (CON/2005/52), Maďarsko, 5. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2005
Stanovisko ke snížení ročních příspěvků obchodních bank do Fondu ochrany vkladů a k měnovému financování  (CON/2005/50), Slovensko, 1. 12. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2005
Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti bank a poboček zahraničních bank (CON/2005/49), Česká republika, 30. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
26/11/2005
Rozhodnutí ECB ze dne 17. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí ECB/2002/11 o ročních účetních uzávěrkách ECB (ECB/2005/12), Úř. věst. L 311, 26. 11. 2005, s. 43.
26/11/2005
Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. listopadu 2005 o přerozdělování příjmu Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (ECB/2005/11), Úř. věst. L 311, 26. 11. 2005, s. 41.
18/11/2005
Stanovisko k náhradě nákladů, kterou Sveriges Riksbank ve formě úroků vyplácí podnikům za oddělení a úschovu hotovosti  (CON/2005/48), Švédsko, 18. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2005
Stanovisko k vynětí Národní banky Slovenska z trestní odpovědnosti právnických osob (CON/2005/47), Slovensko, 16. 11. 2005.
16/11/2005
Stanovisko k výměně individuálních statistických údajů mezi Českou národní bankou a Českým statistickým úřadem pro statistické účely (CON/2005/46), Česká republika, 16. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
10/11/2005
Doporučení ECB ze dne 26. října 2005 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2005/10), Úř. věst. C 277, 10. 11. 2005, s. 30.
04/11/2005
Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti některých finančních institucí včetně pojišťoven a penzijních fondů (CON/2005/45), Česká republika, 4. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
04/11/2005
Stanovisko ke změnám devizové právní úpravy  (CON/2005/44), Polsko, 4. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2005
Stanovisko ke zrušení cenných papírů na doručitele a k modernizaci právního rámce pro účastnické cenné papíry  (CON/2005/43), Belgie, 3. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2005
Stanovisko k materiálním, technickým a bezpečnostním požadavkům a požadavkům na zapezpečení nepřetržitého provozu pro zúčtovací transakce  (CON/2005/42), Maďarsko, 1. 11. 2005.
01/11/2005
Stanovisko k dohledu nad fungováním platebních systémů pro malé platby  (CON/2005/41), Itálie, 1. 11. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Stanovisko k provádění pravidel o převodu vlastnického práva k finančním nástrojům (CON/2005/40), Francie, 28. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2005
Stanovisko k pozměňovacímu návrhu na úplnou integraci dozoru nad finančním trhem v rámci České národní banky, která bude jediným orgánem dohledu  (CON/2005/39), Česká republika, 28. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
26/10/2005
Stanovisko k právu Lietuvos bankas vydávat bankovky a mince po přijetí eura a k osobní nezávislosti jejího guvernéra  (CON/2005/38), Litva, 26. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2005
Stanovisko ke změnám zpravodajské povinnosti v oblasti přeshraničních plateb  (CON/2005/37), Německo, 21. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2005
Stanovisko k modernizaci právní úpravy úpadku prostřednictvím zavedení nových způsobů řešení úpadku a posílení práv věřitelů  (CON/2005/36), Česká republika, 18. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
14/10/2005
Stanovisko ke společnému referenčnímu období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen (HISC)  (CON/2005/33), Úř. věst. C 254, 14. 10. 2005, s. 4.Dodatečné informace
10/10/2005
Stanovisko ke změnám režimu minimálních rezerv Central Bank of Cyprus  (CON/2005/35), Kypr, 10. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2005
Stanovisko ke změnám struktury a vnitřního řízení Banca d'Italia, které vyplývají ze zákona o ochraně úspor  (CON/2005/34), Itálie, 6. 10. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2005
Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti ukládané ze strany Lietuvos bankas v oblasti platebních nástrojů (CON/2005/32), Litva, 15. 9. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2005
Stanovisko k zavedení systému přímého vykazování v oblasti statistiky platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí (CON/2005/31), Belgie, 29. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Stanovisko k podmínkám převodu zisku Banco de España do státní pokladny (CON/2005/30), Španělsko, 11. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2005
Stanovisko k poskytnutí příspěvku Rakouska (financovaného prostřednictvím Oesterreichische Nationalbank) do svěřeneckého fondu MMF pro země s nízkými příjmy, postižené přírodní katastrofou (CON/2005/29), Rakousko, 11. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2005
Stanovisko ke změnám zákona, kterým se provádí směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (směrnice o neodvolatelnosti zúčtování) (CON/2005/28), Kypr, 10. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/08/2005
Stanovisko ke spolupráci mezi De Nederlandsche Bank a Centraal Bureau voor de Statistiek ohledně požadavků ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti (CON/2005/27), Nizozemsko, 9. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2005
Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska v oblasti sjednoceného dozoru nad celým finančním trhem a ke změnám zákona o NBS (CON/2005/26), Slovensko, 4. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2005
Stanovisko k úpravě lobbingu včetně lobbistických aktivit ve vztahu k Národní bance Slovenska (CON/2005/25), Slovensko, 3. 8. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/07/2005
Stanovisko k reorganizaci dozoru nad finančním trhem a k dohledu nad platebními a vypořádacími systémy (CON/2005/24), Česká republika, 15. 7. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
11/07/2005
Stanovisko k vykazování přeshraničních služeb pro účely statistiky platební bilance a statistiky investiční pozice vůči zahraničí  (CON/2005/23), Rakousko, 11. 7. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2005
Stanovisko k prodloužení programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (CON/2005/22), Úř. věst. C 161, 1. 7. 2005, s. 11.Dodatečné informace
22/06/2005
Doporučení ECB ze dne 20. května 2005 Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank (ECB/2005/9), Úř. věst. C 151, 22. 6. 2005, s. 29.
21/06/2005
Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie  Úř. věst. L 157, 21. 6. 2005, s. 203.
14/06/2005
Stanovisko k právnímu rámci pro přijetí eura (CON/2005/21), Litva, 14. 6. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Stanovisko ke změnám statutu Latvijas Banka (CON/2005/20), Lotyšsko, 14. 6. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2005
Stanovisko k posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a k posílení koordinace hospodářských politik s cílem zohlednit změny v provádění Paktu o stabilitě a růstu (CON/2005/18), Úř. věst. C 144, 14. 6. 2005, s. 17.Dodatečné informace
14/06/2005
Stanovisko k urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku s cílem zohlednit změny v provádění Paktu o stabilitě a růstu (CON/2005/17), Úř. věst. C 144, 14. 6. 2005, s. 16.Dodatečné informace
14/06/2005
Stanovisko ke statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních přidružených společností  (CON/2005/16), Úř. věst. C 144, 14. 6. 2005, s. 14.Dodatečné informace
07/06/2005
Stanovisko k technickým úkolům a dalším povinnostem souvisejícím s ochranou zákonného platidla proti padělání  (CON/2005/19), Maďarsko, 7. 6. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2005
Stanovisko k rozdělení nákladů na provoz systému debetních karet mezi banky, spotřebitele a maloobchodníky  (CON/2005/15), Dánsko, 31. 5. 2005.
31/05/2005
Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv  (CON/2005/14), Maďarsko, 31. 5. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2005
Stanovisko k vykazování měsíčních rozvah peněžními finančními institucemi (CON/2005/13), Kypr, 30. 5. 2005.
25/05/2005
Stanovisko k dohodám o finančním zajištění (CON/2005/12), Lucembursko, 25. 5. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2005
Stanovisko ke kvalitě statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (CON/2005/11), Úř. věst. C 116, 18. 5. 2005, s. 11.Dodatečné informace
02/05/2005
Obecné zásady ECB ze dne 3. února 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2005/2), Úř. věst. L 111, 2. 5. 2005, s. 1.
29/04/2005
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 11. března 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/1 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami Evropské centrální banky (ECB/2005/6), Úř. věst. L 109, 29. 4. 2005, s. 107.
29/04/2005
Již neplatí: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 17. února 2005 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2005/5), Úř. věst. L 109, 29. 4. 2005, s. 81.
29/04/2005
Obecné zásady ECB ze dne 15. února 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/2 o některých požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech používaných národními centrálními bankami při vykazování statistických informací v oblasti měnové a bankovní statistiky (ECB/2005/4), Úř. věst. L 109, 29. 4. 2005, s. 6.
28/04/2005
Stanovisko k požadavkům Magyar Nemzeti Bank týkajícím se statistické zpravodajské povinnosti ohledně transakčních kódů plateb  (CON/2005/10), Maďarsko, 28. 4. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2005
Doporučení ECB ze dne 7. dubna 2005 Radě Evropské unie o externím auditorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2005/8), Úř. věst. C 91, 15. 4. 2005, s. 5.
15/04/2005
Doporučení ECB ze dne 7. dubna 2005 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece (ECB/2005/7), Úř. věst. C 91, 15. 4. 2005, s. 4.
15/04/2005
Stanovisko k pravidlům týkajícím se obezřetnostního dohledu nad institucemi, které zajišťují vypořádání obchodů s cennými papíry, a institucemi, které se za takové považují  (CON/2005/9), Belgie, 15. 4. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/04/2005
Stanovisko k Haagské úmluvě týkající se cenných papírů držených zprostředkovatelem (CON/2005/7), Úř. věst. C 81, 2. 4. 2005, s. 10.
01/04/2005
Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv u družstevních záložen (kredito unija) (CON/2005/8), Litva, 1. 4. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2005
Stanovisko ke jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2005/6), Úř. věst. C 75, 24. 3. 2005, s. 14.Dodatečné informace
02/03/2005
Stanovisko ke kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2005/4), Úř. věst. C 52, 2. 3. 2005, s. 37.
28/02/2005
Stanovisko k požadavkům Central Bank of Malta týkajícím se statistické zpravodajské povinnosti úvěrových institucí (CON/2005/5), Malta, 28. 2. 2005.
26/02/2005
Doporučení ECB ze dne 11. února 2005 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de Portugal (ECB/2005/3), Úř. věst. C 50, 26. 2. 2005, s. 6.
17/02/2005
Stanovisko k předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (CON/2005/2), Úř. věst. C 40, 17. 2. 2005, s. 9.Dodatečné informace
09/02/2005
Stanovisko ke zpracování a distribuci hotovosti  (CON/2005/3), Maďarsko, 9. 2. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/02/2005
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 21. ledna 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2001/3 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2005/1), Úř. věst. L 30, 3. 2. 2005, s. 21.
03/02/2005
Stanovisko k poskytnutí úvěrových linek Banca d’Italia Libanonu (CON/2005/1), Itálie, 3. 2. 2005.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language