Menu

CON/2005/56

  1. Yttrande om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (CON/2005/56), EUT C 336, 31.12.2005, s. 109.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (KOM(2005) 343)