Menu

CON/2005/56

  1. Stanovisko k údajom o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (CON/2005/56), Ú. v. EÚ C 336, 31. 12. 2005, s. 109.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (KOM(2005) 343 v konečnom znení)