CON/2005/56

  1. Lausunto maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (CON/2005/56), EUVL C 336, 31.12.2005, s. 109.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (KOM(2005) 343)