CON/2005/53

  1. Opinia w sprawie przedłużenia terminów dotyczących implementacji dyrektywy 2004/39/WE o rynkach instrumentów finansowych oraz wejścia w życie odpowiednich krajowych aktów prawnych (CON/2005/53), Dz.U. C 323 z 20.12.2005, str. 31.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów (COM(2005) 253)