CON/2005/53

  1. Advies inzake de verlenging van termijnen voor de omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten (CON/2005/53), PB C 323 van 20.12.2005, blz. 31.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten met betrekking tot bepaalde termijnen(COM(2005) 253)