CON/2005/53

  1. Opinjoni fuq l-estenzjoni tat-termini għat-trażpożizzjoni u l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (CON/2005/53), ĠU C 323, 20.12.2005, pġ. 31.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, fir-rigward ta’ ċerti limiti taż-żmien (KUMM(2005) 253)