CON/2005/53

  1. Nuomonė dėl Direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminų pratęsimo (CON/2005/53), OL C 323, 2005 12 20, p. 31.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų dėl tam tikrų galutinių terminų (KOM(2005) 253)