CON/2005/53

  1. Stanovisko k prodloužení lhůt k provedení a uplatňování směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů  (CON/2005/53), Úř. věst. C 323, 20. 12. 2005, s. 31.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některé lhůty (KOM(2005) 253)