Menu

CON/2005/51

  1. Yttrande om ett system för införande av euron i de medlemsstater som ännu inte har infört euron (CON/2005/51), EUT C 316, 13.12.2005, s. 25.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron (KOM(2005) 357)