Menu

CON/2005/51

  1. Mnenje o ureditvi za uvedbo eura v državah članicah, ki še niso sprejele eura (CON/2005/51), UL C 316, 13. 12. 2005, str. 25.

      Dodatne informacije

       
      Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 o uvedbi eura (KOM(2005) 357)