Menu

CON/2005/51

  1. Atzinums par euro ieviešanas režīmu dalībvalstīs, kuras euro vēl nav pieņēmušas (CON/2005/51), OV C 316, 13.12.2005, 25. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 974/98 par euro ieviešanu (COM(2005) 357)