Menu

CON/2005/51

  1. Vélemény az euro bevezetésének rendszeréről azokban a tagállamokban, amelyek még nem vezették be az eurót  (CON/2005/51), HL C 316., 2005.12.13., 25. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat az euro bevezetéséről szóló, 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránt (COM(2005) 357)