Menu

CON/2005/51

  1. Arvamus euro kasutuselevõtu korra kohta liikmesriikides, kes ei ole veel eurole üle läinud (CON/2005/51), ELT C 316, 13.12.2005, lk 25.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta (KOM(2005) 357)