Menu

CON/2005/51

  1. Udtalelse om ordningen for indførelse af euroen i de medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen. (CON/2005/51), EUT C 316 af 13.12.2005, s. 25.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen (KOM(2005) 357)