CON/2005/48

 1. Yttrande om räntekostnadsersättning som utbetalas av Sveriges riksbank till företag som avskiljer och lagrar kontanter (CON/2005/48), Sverige, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Ytterligare information

    
   Riksbankens föreskrifter (RBFS 2005:X) om räntekostnadsersättning för kontanter som avskilts och lagrats i särskild ordning