CON/2005/39

 1. Stanovisko k pozměňovacímu návrhu na úplnou integraci dozoru nad finančním trhem v rámci České národní banky, která bude jediným orgánem dohledu  (CON/2005/39), Česká republika, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatečné informace

    
   Comprehensive proposal to amend the draft law on the amendment of laws in connection with the integration of financial market supervision