CON/2005/36

 1. Stanovisko k modernizaci právní úpravy úpadku prostřednictvím zavedení nových způsobů řešení úpadku a posílení práv věřitelů  (CON/2005/36), Česká republika, 18. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatečné informace

    
   i) Návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); ii) návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)