CON/2005/33

Opinjoni dwar il-perjodi ta' referenza komuni ta' l-indiċi għall-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP)  (CON/2005/33), ĠU C 254, 14.10.2005, pġ. 4,cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . sk . sl . sv