CON/2005/33

  1. Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso bendrojo indekso bazinio laikotarpio (CON/2005/33), OL C 254, 2005 10 14, p. 4.

      Papildoma informacija

       
      Komisijos reglamento, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį, ir iš dalies keičiančio Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2214/96, projektas